Điều kiện để Doanh nghiệp tư nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản

05/08/2021 | 452

Doanh nghiệp tư nhân được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản khi đáp ứng các điều kiện sau:

Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 Chủ doanh nghiệp tư nhân là Quản tài viên, đồng thời là Giám đốc.

 Người hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong công ty không thuộc một trong các trường hợp sau:

– Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án nhưng chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

– Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Doanh nghiệp tư nhân đáp ứng đủ điều kiện trên muốn hành nghề thanh lý, quản lý tài sản phải đăng ký hành nghề.

Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (theo mẫu TP-QTV-05 ban hành kèm theo Nghị định 22/2015/NĐ-CP);

2. Bản chụp (hoặc xuất trình bản chính nếu nộp trực tiếp) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

3. Bản chụp (hoặc xuất trình bản chính nếu nộp trực tiếp) chứng chỉ hành nghề Quản tài viên kèm Phiếu lý lịch tư pháp (nếu có, theo yêu cầu của Sở Tư pháp) của những người sau:

– Chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Những người khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong doanh nghiệp tư nhân (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ: Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Doanh nghiệp tư nhân được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản kể từ ngày được Sở Tư pháp quyết định ghi tên vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Danh sách quản tài viên và danh sách doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được công bố tại Cổng thông tin quốc gia của Bộ Tư pháp.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)