CẬP NHẬT Quy định mới thực hiện các TTHC liên quan đến người LĐNN theo quy định của Nghị định số 70/2023/NĐ-CP tại Bình Phước

21/09/2023 | 215

Thực hiện Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Phước đã thông báo đến các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính về lao động nước ngoài như sau:

1. Kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và trả kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính về lao động nước ngoài, cụ thể:

 – Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

– Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

– Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

– Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

Các thủ tục nêu trên doanh nghiệp thực hiện nộp trực tuyến tại trang web: dichvucong.binhphuoc.gov.vn; chọn đơn vị tiếp nhận là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; trong lĩnh vực giải quyết chọn mục việc làm, kế tiếp chọn nội dung công việc cần giải quyết.

Đơn vị nộp hồ sơ trực tuyến, đồng thời gửi hồ sơ giấy lên bộ phận tiếp nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo địa chỉ 727, QL14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Ngoài các thủ tục hành chính nêu trên, đối với 02 thủ tục sau:

– Tiếp nhận báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài.

– Thu hồi giấy phép lao động Đề nghị doanh nghiệp gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo địa chỉ: 829, QL14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Về thành phần hồ sơ thực hiện các thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động sau ngày 18/9/20223, doanh nghiệp nghiên cứu và thực hiện theo quy định tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP.

3. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; Giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp mà doanh nghiệp chưa sử sụng hết, còn hiệu lực thì vẫn tiếp tục sử dụng.

4. Đối với hồ sơ doanh nghiệp đã nộp tại Ban Quản lý Khu kinh tế trước ngày 18 tháng 9 năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế vẫn tiếp tục xử lý và hoàn trả kết quả cho các doanh nghiệp theo đúng quy định.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)