Mẫu Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục

10/08/2021 | 233

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

              , ngày              tháng              năm             

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi là: [Đại diện pl]

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:              do              cấp ngày             

Thường trú tại:              

Là người đại diện theo pháp luật của [tdn]

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số              do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư              cấp lần đầu ngày              )

Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho: Ông / Bà             

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:              do              cấp ngày             

Với nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

1. Phạm vi ủy quyền:

Ông / Bà               được quyền thay mặt [tdn] liên hệ Sở Tư pháp tỉnh / thành phố               để nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký hoạt động cho [tdn].

Ông / Bà               được quyền lập, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết để giải quyết các vấn đề phát sinh trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

2. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày ký đến khi thực hiện xong các công việc trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

                                                    Người ủy quyền  
[ddpl]

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)