DANH MỤC 154 thủ tục hành chính yêu cầu phải có Phiếu lý lịch tư pháp

24/10/2023 | 174

Tại khoản 4 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Căn cứ theo Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định các tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm:

– Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

– Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

– Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

154 thủ tục hành chính yêu cầu phải có Phiếu lý lịch tư pháp

Cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2023 quy định danh mục thủ tục hành chính có yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp gồm:

STTLĩnh vực Tên TTHCThời hạn
1Khoa học và Công nghệBổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng 
2Khoa học và Công nghệCấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ1 năm
3Khoa học và Công nghệThay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) 
4Khoa học và Công nghệCấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)1 năm
5Khoa học và Công nghệThay đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam 
6Khoa học và Công nghệCấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ)1 năm
7Khoa học và Công nghệCho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài 
8Khoa học và Công nghệThay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) 
9Khoa học và Công nghệCấp Giấy phép thành lập lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam 
10Ngoại giaoThủ tục đăng ký việc nhận nuôi con nuôi giữa người nhận nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với trẻ em được nhận nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài 
11Ngoại giaoThủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài90 ngày
12Ngoại giaoThủ tục cấp Giấy đăng ký hoạt động cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam90 ngày
13Ngoại giaoCấp mới Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 
14Nội vụThủ tục thành lập hội (cấp tỉnh) 
15Nội vụThủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội. 
16Nội vụThủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội (cấp huyện) 
17Nội vụThủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (cấp tỉnh) 
18Nội vụThủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp huyện 
19Nội vụThủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội 
20Nội vụThủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp tỉnh 
21Nội vụThủ tục thành lập hội. 
22Nội vụThủ tục thành lập hội cấp huyện 
23Nội vụThủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ. 
24Nội vụThủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ. 
25Nội vụThủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ. 
26Nội vụThủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) 
27Nội vụThủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) 
28Nội vụThủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) 
29Nông nghiệp và Phát triển nông thônCấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) 
30Nông nghiệp và Phát triển nông thônCấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y (gồm: Sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y) 
31Tài chínhThủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm 
32Tài chínhThủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chức nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó 
33Tài chínhThủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino 
34Tài chínhThủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế 
35Tài chínhThủ tục Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán (Cấp mới) 
36Tài chínhMở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện thành chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm 
37Tài chínhBổ nhiệm, thay đổi một số chức danh quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 
38Tài chínhĐiều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật, thay đổi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng lưu ký, giám sát, thay đổi thời gian hoạt động, thay đổi trụ sở công ty 
39Tài chínhCấp phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm (nhân thọ, phi nhân thọ, sức khỏe, tái bảo hiểm) 
40Tài chínhCấp phép thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 
41Tài chínhCấp phép thành lập và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm (nhân thọ, phi nhân thọ, sức khỏe, tái bảo hiểm) 
42Tài chínhCấp phép thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài 
43Tài chínhCấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam06 tháng
44Tài chínhThay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán06 tháng
45Tài chínhThay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, vốn cấp cho chi nhánh, giám đốc chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam06 tháng
46Tài chínhCấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán06 tháng
47Tài chínhThành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán06 tháng
48Tài chínhChấp thuận tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán”06 tháng
49Tài chínhCấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán06 tháng
50Tài chínhThay đổi tên, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch, giám đốc chi nhánh của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán06 tháng
51Tài chínhCấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (12/QĐ-BTC)06 tháng
52Tài chínhĐăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng, quỹ mở lần đầu ra công chúng06 tháng
53Tài chínhĐăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng06 tháng
54Tài chínhBổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán 
55Tài chínhĐăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản lần đầu ra công chúng06 tháng
56Tài chínhĐăng ký chào bán chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục lần đầu ra công chúng06 tháng
57Tài chínhCấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo QĐ1206 tháng
58Tài chínhCấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ (QĐ: 12/QĐ-BTC) 
59Thông tin và Truyền thôngCấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài 
60Thông tin và Truyền thôngĐiều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà Xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài 
61Tư phápBổ nhiệm lại công chứng viên 
62Tư phápCấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư 
63Tư phápBổ nhiệm công chứng viên 
64Tư phápCấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư 
65Tư phápCấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú) 
66Tư phápCấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) 
67Tư phápCấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam) 
68Tư phápCấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) 
69Tư phápĐăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 
70Tư phápĐăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân 
71Tư phápCấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài 
72Tư phápThủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài90 ngày
73Tư phápThủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước90 ngày
74Tư phápThủ tục nhập quốc tịch Việt Nam90 ngày
75Tư phápThủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước90 ngày
76Tư phápCấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sư 
77Tư phápCấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khách quan mà thông tin trên Chứng chỉ hành nghề luật sư bị thay đổi 
78Tư phápThủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá 
79Tư phápBổ nhiệm Thừa phát lại06 tháng
80Tư phápBổ nhiệm lại Thừa phát lại06 tháng
81Tư phápThủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi 
82Tư phápThủ tục Cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam06 tháng
83Tư phápThủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài06 tháng
84Tư phápThủ tục Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam06 tháng
85Tư phápGiải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi06 tháng
86Tư phápThủ tục Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi06 tháng
87Tư phápGiải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng06 tháng
88Tư phápĐăng ký việc nuôi con nuôi trong nước06 tháng
89Tư phápGiải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi06 tháng
90Tư phápGiải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi06 tháng
91Tư phápBổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp 
92Tư phápBổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh 
93Tư phápCấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam hoặc công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú 
94Tư phápCấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 
95Xây dựngBổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân là công chức thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ; cá nhân thuộc đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ 
96Y tếCấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và a Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 
97Y tếCấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 
98Y tếCấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
99Y tếCấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 
100Y tếCấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
101Y tếCấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
102Y tếCấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 Luật dược) theo hình thức thi 
103Y tếCấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ 
104Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tài chính vi mô06 tháng
105Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục đề nghị mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên góp vốn hiện tại và thành viên góp vốn mới (bên mua, bên nhận chuyển nhượng) của tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
106Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục chấp thuận nguyên tắc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân 
107Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng hợp tác xã 
108Ngàn hàng Nhà nước Việt NamThủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
109Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng 
110Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng 
111Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục chấp thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài06 tháng
112Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng của Công ty thông tin tín dụng06 tháng
113Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của Ngân hàng Hợp tác xã06 tháng
114Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của quỹ tín dụng nhân dân06 tháng
115Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục cấp Giấy phép đối với trường hợp chuyển đổi chương trình, dự án tài chính vi mô06 tháng
116Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên06 tháng
117Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên06 tháng
118Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần06 tháng
119Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn06 tháng
120Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần06 tháng
121Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài06 tháng
122Ngân hàng Nhà nước Việt NamThủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân 
123Văn hóa, Thể thao và Du lịchThủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam 
124Văn hóa, Thể thao và Du lịchThủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam 
125Văn hóa, Thể thao và Du lịchThủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu 
126Lao động – Thương binh và Xã hộiĐăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 
127Lao động – Thương binh và Xã hộiCấp Thư giới thiệu cho công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Ô-xtơ-rây-li-a (Thư giới thiệu cho công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Ô-xtơ-rây-li-a sau đây gọi tắt là Thư giới thiệu) 
128Lao động – Thương binh và Xã hộiĐăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 
129Lao động – Thương binh và Xã hộiCấp Giấy phép làm việc cho công dân Ô-xtơ-rây-li-a tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Việt Nam 
130Lao động – Thương binh và Xã hộiĐăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em 
131Lao động – Thương binh và Xã hộiHỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
132Lao động – Thương binh và Xã hộiHỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
133Lao động – Thương binh và Xã hộiGia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 
134Lao động – Thương binh và Xã hộiCấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động06 tháng
135Lao động – Thương binh và Xã hộiCấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 
136Lao động – Thương binh và Xã hộiCấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp trung ương)06 tháng
137Lao động – Thương binh và Xã hộiCấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam06 tháng
138Lao động – Thương binh và Xã hộiGia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm06 tháng
139Lao động – Thương binh và Xã hộiCấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 
140Lao động – Thương binh và Xã hộiCấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 
141Lao động – Thương binh và Xã hộiCấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
142Lao động – Thương binh và Xã hộiHưởng lại chế độ ưu đãi 
143Lao động – Thương binh và Xã hộiCông bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 
144Lao động – Thương binh và Xã hộiCông bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 
145Công anCấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh) 
146Công anCấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp Trung ương) 
147Công anCấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp Trung ương) 
148Công anCấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) 
149Công anCấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) 
150Quốc phòngThủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công là thương binh chưa được hưởng chế độ ưu đãi do gửi sổ đi B 
151Quốc phòngThủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công đang tại ngũ, công tác 
152Giao thông vận tảiCấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn (tại điểm a khoản 1 điều 14 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT) 
153Giao thông vận tảiCấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn (tại điểm b và c khoản 1 điều 14 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT) 
154Giao thông vận tảiCấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn (tại điểm d khoản 1 điều 14 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT) 

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)