logo
Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định 

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định  Kể từ ngày 01/11/2015, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận mức vốn pháp định (không phải chứng minh vốn pháp định bằng văn bản xác nhận tài khoản của Ngân hàng khi thành lập doanh nghiệp). Kể từ ngày 01/11/2015, mức vốn pháp định của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác...

Điều kiện kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư  vốn để thực hiện hoạt động xây dựng

Điều kiện kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư  vốn để thực hiện hoạt động xây dựng Tổ chức kinh doanh bất động sản phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng (trước đây là 6 tỷ đồng), trừ các trường hợp sau: - Tổ chức, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên nêu ở dưới đây. - Tổ chức...

MẪU: Đơn đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 

MẪU: Đơn đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- , Ngày tháng năm ...

MẪU: Hợp đồng mua bán nhà

MẪU: Hợp đồng mua bán nhà CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ---------------------- HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở Số /HĐ...

MẪU: Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản

MẪU: Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ---------------------- , ngày tháng năm HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN...

MẪU: Hợp đồng thuê tài sản

MẪU: Hợp đồng thuê tài sản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ... thành phố ... (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa...

Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản Điều kiện của tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản gồm: Tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh...

Một số mẫu quyết định, thông báo về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản năm 2021

Một số mẫu quyết định, thông báo về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản năm 2021 MẪU: Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản -------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...

MẪU: Quy chế hoạt động của sàn giao dịch Bất động sản

MẪU: Quy chế hoạt động của sàn giao dịch Bất động sản QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số của ) ------------------- Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG...

BIỂU MẪU: Báo cáo về giao dịch bất động sản hàng tháng

BIỂU MẪU: Báo cáo về giao dịch bất động sản hàng tháng Tên sàn giao dịch: BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG THÁNG (Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới)...

1 2 3 6
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Tư vấn lợi thế
Quốc lộ 39a, km 17+500, thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình Tổ chức khi tham gia vào lĩnh vực thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, đồng thời phải đáp ứng đáp ứng 03 điều kiện sau: 1. Có đủ năng...
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng Cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng khi tham gia vào các lĩnh vực sau: - Giám sát công tác xây dựng bao gồm: + Giám sát công tác xây dựng công trình dân...
 Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công  xây dựng công trình  Tổ chức khi tham gia vào lĩnh vực tư vấn giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Ngoài ra, để kinh doanh dịch vụ này, tổ chức kinh doanh còn...
Điều kiện và thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình: 1. Điều kiện chung: - Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao...
Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng Tổ chức muốn tham gia vào lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đáp ứng 02 điều kiện sau đây: Thứ nhất, có đủ điều kiện năng lực hoạt động quản lý chi phí đầu tư...
MỘT SỐ BIỂU MẪU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG   XÂY DỰNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI     Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Đối với nhà thầu là tổ chức) Văn bản số:               , ngày              tháng              năm Kính gửi: Cơ quan chuyên môn...
  Chat với chúng tôi trên facebook
Gọi ngay: 0987 860 038