Một số lưu ý khi chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất thổ cư (đất ở)

17/04/2023 | 328

Xem thêm: Cách kiểm tra đất có chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở được không

Chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất thổ cư (còn gọi là lên thổ cư) phải xin phép cơ quan nào?

Điểm a Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013 quy định về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

– UBND cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức.

– UBND cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định.

UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện không được uỷ quyền khi thực hiện việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong thẩm quyền của mình.

Như vậy, người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân khi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thì phải nộp hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi có đất để được giải quyết theo thẩm quyền nêu trên.

Lên thổ cư tốn bao nhiêu tiền?

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở phải nộp tiền sử dụng đất chệnh lệch theo quy định, cụ thể như sau:

– Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao có nhà ở hoặc gắn liền nhà ở sang đất ở, tiền sử dụng đất được tính bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất của 2 loại đất, cụ thể:

Tiền sử dụng đất = 50% x (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp)

– Trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở:

Tiền sử dụng đất = (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở) – (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp)

– Trường hợp chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở

+ Trường hợp sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01/7/2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

+ Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì tiền sử dụng đất tính như sau:

Tiền sử dụng đất = (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở) – (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại)

+ Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì tính tiền sử dụng đất như sau:

Tiền sử dụng đất = (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở) – (Tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại)

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì tính tiền sử dụng đất như sau:

Tiền sử dụng đất = 100% x Tiền sử dụng đất tính theo giá đất

Lưu ý chung: Giá đất được xác định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ lên thổ cư cần phải có những giấy tờ gì?

Người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở chuẩn bị một bộ hồ sơ bao theo quy định tại Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT. Theo đó, hồ sơ lên thổ cư bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận)

Quy trình, thủ tục xin lên thổ cư mới nhất

Quy trình, thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thực hiện như sau:

– Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở chuẩn bị một bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các loại giấy tờ nêu trên, sau đó nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường tại UBND cấp huyện để được giải quyết (trường hợp đại phương có bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa để được giải quyết).

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Phòng TNMT có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và lập hồ sơ trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.Hồ sơ sẽ bao gồm các loại giấy tờ sau:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của người sử dụng đất.

+ Giấy chứng nhận.

+ Biên bản xác minh thực địa.

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

+ Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu.

– Phòng TNMT chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

– Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hướng dẫn của Phòng TNMT và nhận Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

*Thời hạn giải quyết:

+ Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

+ Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)