Sửa đổi thẩm quyền cấp Sổ đỏ từ 20/5/2023

07/04/2023 | 223

Sửa đổi thẩm quyền cấp sổ đỏ từ 20/5/2023 là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Sửa đổi thẩm quyền cấp Sổ đỏ từ 20/5/2023

Theo đó, tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có liên quan đến thẩm quyền cấp sổ đỏ trong trường hợp quy định:

– Những trường hợp đăng ký biến động đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi theo quy định (theo khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai)

– Những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo khoản 3 Điều 105 của Luật Đất đai)

Cụ thể sửa đổi về thẩm quyền cấp Sổ đỏ như sau:

Đối với địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận), xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp do các cơ quan dưới đây thực hiện.

– Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với:

  • Tổ chức, cơ sở tôn giáo;
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;
  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài;
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

– Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với:

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp.

Sẽ sửa đổi thẩm quyền cấp Sổ đỏ từ 20/5/2023.

Hiện nay theo khoản 1 Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 01/2017 của Chính phủ quy định địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận trong các trường hợp:

– Khi người sử dụng đất thực hiện các quyền mua bán, chuyển mục đích sử dụng… mà phải cấp mới giấy chứng nhận;

– Khi cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận.

Như vậy, so với quy định hiện hành, Nghị định 10/2023/NĐ-CP đã sửa đổi thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận, thay vì phải lên Sở Tài nguyên và Môi trường thì người dân có thể thực hiện tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Thêm trường hợp phải bổ sung giấy tờ khi cấp Sổ đỏ

Nghị định 10 năm 2023 cũng đã bổ sung trường hợp phải bổ sung giấy tờ khi cấp Sổ đỏ. Theo đó, tại điểm b khoản 11 Điều 1 Nghị định này quy định, đối với dự án kinh doanh bất động sản mà không phải là dự án phát triển nhà ở, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ dưới đây sau khi hoàn thành công trình:

Một là Giấy chứng nhận; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án.

Trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật);

Hai là bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký;

Thứ ba là thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng;

Và thứ tư là danh sách các tài sản.

Theo Nghị định 43/2014 hiện hành chỉ quy định về các loại giấy tờ cấp Sổ đỏ đối với công trình xây dựng trong các dự án kinh doanh bất động sản là dự án phát triển nhà ở.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)