THỦ TỤC CẦN LÀM KHI THÀNH LẬP VÀ SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

04/04/2020 | 1368
CÁC THỦ TỤC CẦN LÀM KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
1. 𝘾𝙝𝙪𝙖̂̉𝙣 𝙗𝙞̣ 𝙘𝙖́𝙘 𝙩𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙞𝙣 𝙘𝙖̂̀𝙣 𝙩𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 đ𝙚̂̉ 𝙡𝙖̣̂𝙥 𝙝𝙤̂̀ 𝙨𝙤̛ 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙡𝙖̣̂𝙥 𝙙𝙤𝙖𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥
• Lựa chọn loại hình doanh nghiệp để đăng ký
• Chuẩn bị bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của những thành viên
• Lựa chọn đặt tên doanh nghiệp
• Xác định địa chỉ trụ sở doanh nghiệp
• Xác định vốn điều lệ để đưa ra kinh doanh (Được ghi vào Điều lệ công ty)
• Xác định chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
• Xác định ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh
• Xác định phương pháp tính thuế
2. 𝙎𝙤𝙖̣𝙣 𝙩𝙝𝙖̉𝙤 𝙫𝙖̀ 𝙣𝙤̣̂𝙥 𝙝𝙤̂̀ 𝙨𝙤̛ 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙡𝙖̣̂𝙥 𝙙𝙤𝙖𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥
Bước 1: Soạn thảo hồ sơ công ty, chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ quy định từ điều 21 đến điều 26 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp tùy theo loại hình doanh nghiệp lựa chọn đăng ký
Bước 2: Nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Lưu ý: Không nhất thiết người đại diện pháp luật của công ty phải đi nộp hồ sơ. Người đại diện pháp luật của công ty có thể ủy quyền cho người khác đi nộp thay. Nếu trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền cần có giấy ủy quyền hợp lệ.
Thời hạn giải quyết: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ của bạn hợp lệ bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. 𝙇𝙖̀𝙢 𝙘𝙤𝙣 𝙙𝙖̂́𝙪 𝙥𝙝𝙖́𝙥 𝙣𝙝𝙖̂𝙣
4. 𝙏𝙝𝙪̉ 𝙩𝙪̣𝙘 𝙨𝙖𝙪 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙡𝙖̣̂𝙥 𝙙𝙤𝙖𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥
Một doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề không có điều kiện sau khi có Đăng ký kinh doanh và con dấu là có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên theo quy định pháp luật, sau khi có Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp cần thực hiện các công việc như sau:
1. 𝑀𝑜̛̉ 𝑡𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑛𝑔𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑆𝑜̛̉ 𝐾𝐻Đ𝑇
2. 𝑀𝑢𝑎 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑘𝑦́ 𝑠𝑜̂́ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛̉
3. Đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛̉ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑒̂́
4. 𝐾𝑒̂ 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑙𝑒̣̂ 𝑝ℎ𝑖́ 𝑚𝑜̂𝑛 𝑏𝑎̀𝑖
5. 𝐿𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 𝑚𝑢𝑎, đ𝑎̣̆𝑡 𝑖𝑛, 𝑡𝑢̛̣ 𝑖𝑛 ℎ𝑜́𝑎 đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑎̀ Đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑡ℎ𝑢𝑒̂́ 𝑏𝑎𝑛 đ𝑎̂̀𝑢
6. 𝐷𝑎́𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑒𝑜 “ℎ𝑜́𝑎 đ𝑜̛𝑛 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 2” 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑢̣ 𝑠𝑜̛̉
7. 𝑇𝑟𝑒𝑜 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦
CÁC THỦ TỤC CẦN LÀM SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
𝗧𝗵𝘂̉ 𝘁𝘂̣𝗰 𝟭: 𝗠𝗼̛̉ 𝘁𝗮̀𝗶 𝗸𝗵𝗼𝗮̉𝗻 𝗻𝗴𝗮̂𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗮́𝗼 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗦𝗼̛̉ 𝗞𝗛-Đ𝗧
Theo thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT và thuế TNDN thì muốn được khấu trừ thuế VAT đầu vào và chi phí hợp lý của những hóa đơn tài chính từ 20 triệu trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác. Do đó, Doanh nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng để giao dịch.
𝙏𝙝𝙪̉ 𝙩𝙪̣𝙘 𝙢𝙤̛̉ 𝙩𝙖̀𝙞 𝙠𝙝𝙤𝙖̉𝙣 𝙣𝙜𝙖̂𝙣 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙤 𝘿𝙤𝙖𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥
• Lựa chọn ngân hàng sẽ mở tài khoản
• Nộp hồ sơ mở tài khoản
• Liên hệ với ngân hàng để nhận các biểu mẫu đăng ký mở tài khoản
• Hoàn thiện các tài liệu đăng ký, tập hợp hồ sơ và gửi ngân hàng để mở tài khoản công ty
• Chuẩn bị số tiền nộp vào tài khoản để tạo số dư (thông thường là 1.000.000 đồng)
𝙃𝙤̂̀ 𝙨𝙤̛ 𝙜𝙤̂̀𝙢:
1. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận mẫu dấu;
3. Bản sao chứng thực CMND của Đại diện theo pháp luật – Chủ tài khoản;
4. Bản sao chứng thực CMND của những người được ủy quyền giao dịch tại ngân hàng hoặc ủy quyền quyền chủ tài khoản (Nếu có);
5. Bản sao chứng thực CMND của kế toán trưởng (Nếu có)

𝙏𝙝𝙪̉ 𝙩𝙪̣𝙘 thông báo 𝙩𝙖̀𝙞 𝙠𝙝𝙤𝙖̉𝙣 𝙣𝙜𝙖̂𝙣 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 với Sở Kế hoạch Đầu tư

𝘚𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘮𝘰̛̉ 𝘵𝘢̀𝘪 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘯𝘨𝘢̂𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘨, 𝘋𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘤𝘢̂̀𝘯 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘢́𝘰 𝘛𝘢̀𝘪 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘕𝘨𝘢̂𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘚𝘰̛̉ 𝘒𝘦̂́ 𝘏𝘰𝘢̣𝘤𝘩 Đ𝘢̂̀𝘶 𝘛𝘶̛ (𝘛𝘩𝘦𝘰 𝘕𝘨𝘩𝘪̣ đ𝘪̣𝘯𝘩 78/2015/𝘕Đ-𝘊𝘗 𝘷𝘦̂̀ Đ𝘢̆𝘯𝘨 𝘬𝘺́ 𝘋𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱)
𝙃𝙤̂̀ 𝙨𝙤̛ 𝙜𝙤̂̀𝙢:
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
2. Giấy đề nghị mở tài khoản ngân hàng;
3. Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu người đi làm thủ tục;
4. Giấy tờ chứng thực của người được ủy quyền.
Lưu ý:
• Người mang hồ sơ đi nộp phải mang CMTND bản gốc và Giấy đề nghị mở tài khoản ngân hàng bản gốc đi để đối chiếu.
• 𝘔𝘶̛́𝘤 𝘹𝘶̛̉ 𝘱𝘩𝘢̣𝘵 𝘷𝘦̂̀ 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘷𝘪 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘢́𝘰 𝘤𝘩𝘢̣̂𝘮 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘢́𝘰 𝘵𝘢̀𝘪 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘯𝘨𝘢̂𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 (𝘴𝘢𝘶 10 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘬𝘦̂̉ 𝘵𝘶̛̀ 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘢̀𝘪 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘯𝘨𝘢̂𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘨) 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘚𝘰̛̉ 𝘬𝘦̂́ 𝘩𝘰𝘢̣𝘤𝘩 đ𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘶̛ (Đ𝘪𝘦̂̀𝘶 7 𝘛𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘶̛ 166/2013/𝘛𝘛-𝘉𝘛𝘊):
– 𝘊𝘩𝘢̣̂𝘮 𝘵𝘶̛̀ 01 đ𝘦̂́𝘯 10 𝘯𝘨𝘢̀𝘺: 𝘗𝘩𝘢̣𝘵 𝘤𝘢̉𝘯𝘩 𝘤𝘢́𝘰 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘤𝘰́ 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘨𝘪𝘢̉𝘮 𝘯𝘩𝘦̣;
– 𝘊𝘩𝘢̣̂𝘮 𝘵𝘶̛̀ 01 đ𝘦̂́𝘯 30 𝘯𝘨𝘢̀𝘺: 𝘗𝘩𝘢̣𝘵 𝘵𝘶̛̀ 400.000 – 1.000.000 đ𝘰̂̀𝘯𝘨;
– 𝘊𝘩𝘢̣̂𝘮 𝘲𝘶𝘢́ 30 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘭𝘦̂𝘯: 𝘗𝘩𝘢̣𝘵 𝘵𝘶̛̀ 800.000 – 2.000.000 đ𝘰̂̀𝘯𝘨.
𝗧𝗵𝘂̉ 𝘁𝘂̣𝗰 𝟮: 𝗠𝘂𝗮 𝗰𝗵𝘂̛̃ 𝗸𝘆́ 𝘀𝗼̂́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝘂̛̉
Liên hệ nhà cung cấp CKS chọn gói dịch vụ, làm thủ tục mua CKS để thực hiện kê khai nộp thuế qua mạng. Liên hệ hotline 0987.860.038 để được mua chữ ký số giá gốc.
𝗧𝗵𝘂̉ 𝘁𝘂̣𝗰 𝟯: Đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝘂̛̉ 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗼̛ 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘁𝗵𝘂𝗲̂́
Quý khách truy cập vào đường link: http://thuedientu.gdt.gov.vn
=>Chọn mục Doanh nghiệp =>Bấm vào Đăng nhập=> Nhập tên đăng nhập (tên đăng nhập là: MST-QL (ví dụ: 0100231226-QL) không phân biệt viết hoa hay viết thường)=> Nhập mật khẩu=>Sau đó chọn danh mục quản lý doanh nghiệp để đăng ký nộp thuế điện tử
𝗧𝗵𝘂̉ 𝘁𝘂̣𝗰 𝟰: 𝗞𝗲̂ 𝗸𝗵𝗮𝗶 𝗹𝗲̣̂ 𝗽𝗵𝗶́ 𝗺𝗼̂𝗻 𝗯𝗮̀𝗶
Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào 30/01 hằng năm hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKKD. Người nộp lệ phí môn bài có thể khai, nộp lệ phí môn bài trực tiếp hoặc qua mạng.
𝗧𝗵𝘂̉ 𝘁𝘂̣𝗰 𝟱: 𝗟𝗮̀𝗺 𝘁𝗵𝘂̉ 𝘁𝘂̣𝗰 𝗺𝘂𝗮, đ𝗮̣̆𝘁 𝗶𝗻, 𝘁𝘂̛̣ 𝗶𝗻 𝗵𝗼́𝗮 đ𝗼̛𝗻 𝘃𝗮̀ Đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝗵𝗼̂̀ 𝘀𝗼̛ 𝘁𝗵𝘂𝗲̂́ 𝗯𝗮𝗻 đ𝗮̂̀𝘂
 •  Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử bằng văn bản giấy
Chuẩn bị hồ sơ bao gồm 3 mẫu:
 1. • Mẫu Hóa đơn điện tử:
 2. • Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử, nhấn Xem mẫu.
 3. • Nhấn Ký điện tử để ký số lên mẫu hóa đơn.
• Sau đó nhấn In để in ra giấy..
Lưu ý: Đối với một số Chi cục Thuế có yêu cầu cung cấp thêm bản Hóa đơn thể hiện Hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy, kế toán thực hiện như sau:
– Nhấn Chuyển đổi HĐ giấy và nhấn Ký điện tử để ký số lên mẫu hóa đơn.
– Sau đó nhấn In để in ra giấy.
Lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử: In ra giấy, sau đó ký và đóng dấu.
– Thông báo phát hành hóa đơn điện tử:
– Trên giao diện thông báo phát hành hóa đơn, nhấn In và chọn Thông báo phát hành hóa đơn điện tử, sau đó nhấn In để in ra giấy
– Ký và đóng dấu của doanh nghiệp.
>> Sau khi hoàn thiện thì mang bộ hồ sơ nộp cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp
2. Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử bằng văn bản điện tử
2.1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký
Chuẩn bị hồ sơ, bao gồm 3 mẫu:
 •  Mẫu Hóa đơn điện tử:
 •  Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử, nhấn Xem mẫu.
 •  Nhấn Ký điện tử để ký số lên mẫu hóa đơn.
 Sau đó nhấn Xuất khẩu\Microsoft Word File để xuất ra file word. Đặt tên file không dấu vd: Mau_hoa_don
 •  Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử, nhấn Chuyển đổi HĐ giấy.
 •  Nhấn Ký điện tử để ký số lên mẫu hóa đơn.
 •  Sau đó nhấn Xuất khẩu\Microsoft Word File để xuất ra file word.
 • Đặt tên file không dấu vd: Mau_hoa_don_chuyen_doi
Lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử: In ra, ký và đóng dấu. Sau đó scan màu ra file ảnh và insert ảnh vào file word mới.
Đặt tên file không dấu vd: Quyet_dinh_ap_dung_hoa_don_dien_tu
– Thông báo phát hành hóa đơn điện tử: Do hệ thống thuế chưa có cấu trúc XML cho Thông báo phát hành hóa đơn điện tử nên cán bộ thuế hướng dẫn lập theo mẫu của Thông báo phát hành hóa đơn tự in, đặt in (TT26).
– Trên giao diện thông báo phát hành hóa đơn, nhấn In và chọn Thông báo phát hành hóa đơn tự in, đặt in (TT26), sau đó nhấn Xuất khẩu XML để nộp BC qua mạng hoặc NK vào HTKK
Hoặc kế toán có thể Kết xuất XML tờ khai Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC) trên ứng dụng HTKK.
2.2. Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử bằng văn bản điện tử
– Thực hiện nộp hồ sơ trên hệ thống kê thai thuế mà đơn vị đang sử dụng
Sau khi nộp thành công, Doanh nghiệp nhấn vào biểu tượng để nộp phụ lục lần lượt cho Mẫu hóa đơn điện tử, Lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử và Mẫu hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy (nếu có).
𝗧𝗵𝘂̉ 𝘁𝘂̣𝗰 𝟲+𝟳: 𝗗𝗮́𝗻 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝘁𝗿𝗲𝗼 “𝗵𝗼́𝗮 đ𝗼̛𝗻 𝗺𝗮̂̃𝘂 𝗹𝗶𝗲̂𝗻 𝟮” 𝘁𝗮̣𝗶 𝘁𝗿𝘂̣ 𝘀𝗼̛̉ 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗿𝗲𝗼 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆
Quý khách cần tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0987.860.038 để biết thêm chi tiết!