TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

12/06/2020 | 1202

Untitled

LUẬT

 1. Luật Phí và Lệ Phí 97/2015/QH13 (hiệu lực từ 01/01/2017) : _97.2015.QH13.Luatphilephi
 2. Luật Đầu tư 67/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/7/2015) _LuatĐT2014
 3. Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/7/2015) _LuatDN2014
 4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế _21_2012_QH13_152714
 5. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 _78_2006_QH11_15871

 

XEM THÊM: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

 

NGHỊ ĐỊNH

 1. Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: _NĐ108
 2. Nghị định số 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí ( hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017) _120.2016.NĐ-CP
 3. Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (hiệu lực từ ngày 15/07/2016) và thay thế Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 _50.2016.NĐ-CP
 4. Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp _96.signed_2015
 5. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp _Nghidinhso78.2015.ND.CP
 6. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư _118.signed_2015
 7. Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi (hiệu lực từ ngày 15/9/2013) _83.2013.NĐ-CP

THÔNG TƯ

 1.  Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp  _[02.2019.TT.BKHDT]2.Danhmucbieumau _[02.2019.TT.BKHDT]3.Bieumau 02.2019.TT_.BKHDT1_.Loithongtu
 2. Thông tư số 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC _130_2017_TT-BTC_373081
 3. Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp _TT_215_2016_TT_BTC
 4. Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa _133_2016_TT-BTC_284997
 5. Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế thay thế Thông tư số 80/2012/TT-BTC _95.2016.TT-BTC
 6. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp _TT20-2015-TT-BKHĐThuongdanveĐKDN
 7. Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp _200_2014_TT-BTC_263599

———————————————
Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn ph
áp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn ph
áp luật sở hữu trí tuệ, thuế kế toán.
• Tư vấn ph
áp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.
Hãy liên hệ ngay cho ch
úng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số Hotline: 0987 860 038
Email: hoangtham.ltk@gmail.com