Việt Nam công nhận hộ chiếu vắc xin đối với 16 quốc gia

21/03/2022 | 90

Đây là nội dung tại Công văn 967/BNG-LS ngày 17/3/2022 của Bộ Ngoại giao về việc thông báo công nhận hộ chiếu vắc-xin với các nước.

Cụ thể, nhằm thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn 1606/VPCP-QHQT ngày 15/03/2022 của Văn phòng Chính phủ, liên quan đến việc đàm phán công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vắc-xin với các nước/vùng lãnh thổ, Bộ Ngoại giao thông báo:

1. Công nhận Hộ chiếu vắc xin đối với 16 quốc gia

– Việt Nam công nhận chính thức Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19/Giấy chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 (gọi chung là Hộ chiếu vắc xin) với các quốc gia: 

+ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ;

+ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len;

+ Nhật Bản;

+ Ốt-xtơ-rây-li-a;

+ Cộng hoà Bê-la-rút;

+ Cộng hoà Ấn Độ;

+ Cộng hòa Phi-líp-pin;

+ Cộng hòa Man-đi-vơ;

+ Nhà nước Pa-le-xtin;

+ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ;

+ Cộng hòa A-rập Ai Cập;

+ CHXHCNDC Xri Lan-ca;

+ Niu Di-lân;

+ Cộng hòa Singapore;

+ Cộng hòa Saint Lucia;

+ Hàn Quốc. 

– Hướng dẫn cụ thể về điều kiện và mẫu hộ chiếu vắc xin được công nhận tại Phụ lục kèm theo Công văn 967/BNG-LS ngày 17/3/2022.

Việt Nam công nhận hộ chiếu vắc xin đối với 16 quốc gia

2. Nguyên tắc áp dụng của Hộ chiếu vắc xin

– Hộ chiếu vắc xin được áp dụng trên nguyên tắc có đi có lại giữa Việt Nam đối với 16 quốc gia nêu trên.

– Người mang Hộ chiếu vắc-xin của các nước này vào Việt Nam và của Việt Nam đến các nước này được áp dụng các biện pháp y tế như người đã tiêm vắc-xin ở sở tại. Việc công nhận này bao gồm việc miễn thủ tục chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hoá lãnh sự khi sử dụng giấy tờ này tại nước tiếp nhận.

Bộ Ngoại giao đăng tải các thông tin chi tiết về danh sách các nước/vùng lãnh thổ cùng điều kiện và mẫu hộ chiếu vắc xin được công nhận trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao (https://mofa.gov.vn/vi/) và Cổng thông tin điện tử về công tác Lãnh sự (https://lanhsuvietnam.gov.vn) để các cơ quan theo dõi, tra cứu.Đối với Hộ chiếu vắc-xin của những nước, vùng lãnh thổ đã giới thiệu mẫu chính thức đến Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị Quý Cơ quan tiếp tục áp dụng giải pháp tạm thời như Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã thông báo, theo hướng cho phép người đã được tiêm chủng mang trực tiếp Giấy đó về trong nước, các cơ quan chức năng trong nước sẽ xem xét, đối chiếu với các bản mẫu đã được giới thiệu chính thức. Bộ Ngoại giao sẽ thông tin về việc điều chỉnh giải pháp tạm thời nêu trên trong thời gian tới (nếu có).Xem chi tiết tại Công văn 967/BNG-LS ngày 17/3/2022.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)