Từ 2021, doanh nghiệp tư nhân được chuyển trực tiếp sang công ty cổ phần

21/07/2020 | 756

Đây là một trong những quy định mới nêu tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Hiện nay, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, doanh nghiệp (DN) tư nhân chỉ được chuyển đổi trực tiếp thành công ty trách nhiệm hữu hạn nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 199 Luật này.

tv

Tuy nhiên, từ 01/01/2021, khi Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực thì DN tư nhân không chỉ được chuyển đổi trực tiếp sang công ty trách nhiệm hữu hạn mà còn có thể chuyển đổi trực tiếp sang công ty cổ phần, công ty hợp danh theo quyết định của chủ DN tư nhân nếu đáp ứng các điều kiện:

– Đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như: Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp; Tên của doanh nghiệp được đặt đúng theo quy định;

– Chủ DN tư nhân cam kết chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn bằng văn bản;

– Chủ DN tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên chưa thanh lý hợp đồng về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng này;

– Chủ DN tư nhân cam kết hoặc thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp.

Nếu có đủ điều kiện nêu trên, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng như cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Công ty Tư vấn Lợi Thế đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn ph
áp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốđầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn ph
áp luật sở hữu trí tuệ, thuế kế toán.
• Tư vấn ph
áp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đấđai, hôn nhân và gia đình.
Hãy liên hệ ngay cho ch
úng tôđểđượNHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số Hotline: 0987 860 038
Email: hoangtham.ltk@gmail.com