Từ 01/7/2023 thực hiện giảm 36 khoản phí, lệ phí từ 10-50% để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

06/07/2023 | 143

Từ 01/7/2023, theo Thông tư 44/2023/TT-BTC có 36 khoản phí, lệ phí được giảm từ 10-50% đến hết năm 2023 nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, tại Thông tư 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023, quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, cụ thể:

Kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, giảm từ 10-50% đối với 36 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, có 21 khoản phí, lệ phí được giảm 50%, như:

– Lệ phí cấp Căn cước công dân

– Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng;

– Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

– Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức;

– Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân;

– Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc phí thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng).

– Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

– Phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

– Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

– Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, trừ 2 khoản phí, lệ phí sau:

+ Lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp Áp dụng mức thu lệ phí quy định tại điểm lại giấy chứng nhận (chứng chỉ) hành nghề cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán

+ Phí giám sát hoạt động

– Lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

– Lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;

– Lệ phí sở hữu công nghiệp…

Bên cạnh đó, đối với phí sử dụng tần số vô tuyến điện, trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư 265/2016/TT-BTCThông tư 11/2022/TT-BTC  cho khoảng thời gian có hiệu lực của thông tư này, tổ chức, cá nhân sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư 265/2016/TT-BTC và Thông tư 11/2022/TT-BTC với mức phí theo quy định tại Thông tư này vào số phí phải nộp của kỳ nộp phí tiếp theo.

Lưu ý: Kể từ ngày 01/01/2024 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước từ 01/7/2023

Ngoài giảm 36 khoản phí, lệ phí trên, trước đó, ngày 28/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2023/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)