THỦ TỤC THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

13/04/2020 | 705

Ngành, nghề kinh doanh – một trong những nội dung mỗi cá nhân, tổ chức phải cân nhắc lựa chọn mỗi khi thành lập doanh nghiệp mới. Thế nhưng ngành, nghề kinh doanh tại thời điểm đăng ký tại thời điểm thành lập mới không thể nào đáp ứng được nhu cầu kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp  mà doanh nghiệp cần phải thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh sao cho phù hợp với doanh nghiệp mình.

Hiểu được điều này, đồng thời nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng có nhu cầu  thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh  một cách nhanh chóng, thuận lợi và chính xác LOI THE CONSULTANT xin gửi tới quý khách hàng nội dung chi tiết trình tự thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

loithe

  1. Căn cứ pháp lý                                                                                                
  1. Nội dung tư vấn

Khoản 1, Điều 7 Luật doanh nghiệp khẳng định doanh  nghiệp có quyền tự do, tự chủ trong việc lựa chọn ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm, cũng như chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

Luật doanh nghiệp 2014 cũng quy định ngành, nghề kinh doanh là một trong những nội dung doanh nghiệp phải kê khai khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và khi có sự thay đổi liên quan đến ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp phải thông báo nội dung thay đổi đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Cụ thể, Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ thông  báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

“1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

  1. a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  2. b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
  3. c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hp lệ biên bản hp của Hội đồng thành viên đi với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cphần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ nhng nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

  1. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
  2. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.
  3. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Như vậy, trình tự, thủ tục thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh bao gồm:

  • Hồ sơ, giấy tờ.

Quý khách hàng chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thông báo gồm có:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp (Theo  mẫu quy định tại Phụ lục II-1 Thông tư Số: 02/2019/TT-BKHĐT)

Lưu ý: Tại phần Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh theo ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành nghề chi tiết hơn ngành nghề cấp 4 thì có thể ghi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh ngay dưới ngành nghề cấp 4 nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề cấp 4 đã chọn và doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vi ngành nghề chi tiết đã ghi.

+ Bản sao Biên bản họp đối với Hội đồng thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên/Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh Công ty hợp danh;

+ Giấy ủy quyền và CMND của người nộp hồ sơ (đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không tự mình thực hiện hồ sơ).

  • Cách thức nộp hồ sơ:

+ Quý khách tiến hành nộp hồ sơ qua mạng tại website chính thức chung của Sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh/thành phố: dangkyquamang.dkkd.gov.vn

+ Sau khi nộp hồ sơ qua mạng thành công, Hệ thống đăng ký kinh doanh sẽ gửi về địa chỉ Email đăng ký tài khoản của Quý khách “Giấy biên nhận” hồ sơ.

+ Thời hạn xử lý hồ sơ: 03 ngày làm việc.

+ Sau 03 ngày làm việc, hệ thống đăng ký kinh doanh sẽ gửi Email trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Quý khách hàng nộp 01 bộ hồ sơ bản giấy, tương ứng hồ sơ đã nộp qua mạng kèm theo “Giấy biên nhận” và “Thông báo hồ sơ hợp lệ” tại phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 30 ngày.

+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, Quý khách hàng tiến hành sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu.

—————————–

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh  nghiệp. Quý khách hàng có vấn đề thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số hotline: 0987 860 038. Email: hoangtham.ltk@gmail.com

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ – CHUYÊN NGHIỆP là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Lợi Thế phát triển như ngày hôm nay.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!