12 trường hợp bắt buộc phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

09/11/2022 | 316

 • 1. Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt).
 • 2. Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).
 • 3. Thay đổi trụ sở chính của công ty.
 • 4. Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty.
 • 5. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • 6. Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty).
 • 7. Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty.
 • 8. Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài.
 • 9. Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.
 • 10. Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật).
 • 11. Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).
 • 12. Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế.

Trong quá trình THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH, Quý khách hàng có vướng mắc gì về các vấn đề pháp lý, còn băn khoăn gì về các vấn đền liên quan đến trình tự, thủ tục, thủ tục phải thực hiện, hãy đặt câu hỏi tới luật sư TƯ VẤN LỢI THẾ qua số điện thoại: 0987 860 038 hoặc email:  hoangtham.ltk@gmail.com