Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

14/06/2020 | 680

Người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty, đại diện công ty thực hiện các giao dịch, hành vi hành chính vì lợi ích của công ty và được trao quyền tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của công ty.

Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh cùng quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần có thể là cổ đông của công ty hoặc người đại diện đi thuê.

Trong quá trình kinh doanh, đặc biệt trong tình hình kinh tế nhiều thay đổi hiện nay, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là điều diễn ra thường xuyên đối với các doanh nghiệp. Vậy để thực hiện thủ tục pháp lý này, doanh nghiệp cần làm những gì?

Tư vấn Lợi Thế xin chia sẻ với quý khách hàng những thông tin có liên quan đến nội dung này như sau:

Untitled

1. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị, bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty;
 3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trường hợp không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

 1. Trường hợp người đại diện theo pháp luật đi thuê, doanh nghiệp cần cung cấp thêm:
  • Hợp đồng lao động;
  • Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của công ty;
 2. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;
 3. Văn bản ủy quyền cho tổ chức/ cá nhân thực hiện thủ tục với cơ quan nhà có thẩm quyền.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Trình tự thực hiện 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

·     Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật và các văn bản được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

·      Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thayđổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

·     Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

(Quy định tại Điều 28, 29, 31 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử
(Thông tư số 130/2017/TT-BTC)

Những lưu ý trong việc thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

 • Khi đưa ra các mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần chú ý tới việc đăng ký thông tin của chủ tài khoản tại ngân hàng trước.
 • Cần đưa mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với các bạn hàng, các đối tác, các bộ phận cơ quan bảo hiểm hay các bộ phận cơ quan liên quan khác.
 • Đối với các doanh nghiệp có giấy phép sau khi thành lập, cụ thể như: giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy phép kinh doanh lữ hành, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép phòng cháy chữa cháy, giấy phép an ninh trật tự,..Nếu muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật thì cần thay đổi tất cả các loại giấy phép trên, vì thông tin trên giấy phép đó có ghi của người đại diện theo pháp luật cũ.
 • Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật được gắn liền với việc chuyển nhượng lại vốn cho người đại diện theo pháp luật mới, điều này cần chú ý tới các mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật cụ thể như: những mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân của người đại diện cũ chuyển nhượng và nộp thuế thu nhập mới(phải nộp khi phát sinh thu nhập chịu thuế).
 • Sau khi đã thực hiện được việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ việc đăng báo cáo thay đổi tại cổng thông tin quốc gia về thủ tục đăng ký của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp quan tâm đến thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần vui lòng liên hệ Công ty Tư vấn Lợi Thếđể được hướng dẫn và hỗ trợ nhanh nhất!

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn ph
áp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốđầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn ph
áp luật sở hữu trí tuệ, thuế  kế toán.
• Tư vấn ph
áp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đấđai, hôn nhân và gia đình.
Hãy liên hệ ngay cho ch
úng tôđể đượNHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số Hotline: 0987 860 038
Email: hoangtham.ltk@gmail.com