Thời hạn tạm của Giấy xác nhận tạm trú

24/01/2022 | 91

Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định; ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú.

Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định về Đăng ký tạm trú như sau:

  • Công dân thay đổi chỗ ở ngoài nơi đã đăng ký tạm trú có trách nhiệm thực hiện đăng ký tạm trú mới. 
  • Học sinh, sinh viên, học viên đến ở tập trung trong ký túc xá; khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên; người lao động đến ở tập trung tại các khu nhà ở của người lao động; trẻ em, người khuyết tật, người không nơi nương tựa được nhận nuôi; và sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp tại cơ sở trợ giúp xã hội; có thể thực hiện đăng ký tạm trú thông qua cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp chỗ ở đó.
  • Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp có trách nhiệm lập danh sách người tạm trú; kèm Tờ khai thay đổi thông tin cư trú của từng người; văn bản đề nghị đăng ký tạm trú trong đó ghi rõ thông tin về chỗ ở hợp pháp; và được cơ quan đăng ký cư trú cập nhật thông tin về nơi tạm trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú. Danh sách bao gồm những thông tin cơ bản của từng người: họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân và thời hạn tạm trú.

Thời hạn hiệu lực của giấy xác nhận tạm trú

Trường hợp 1: Đối với thời hạn của sổ tạm trú (được cấp khi đăng ký tạm trú trước ngày 01/7/2021)

Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Thông tư 35/2014/TT-BCA; hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP thời hạn của sổ tạm trú được quy định cụ thể như sau:

Thời hạn tạm trú theo đề nghị của công dân nhưng tối đa không quá hai mươi bốn tháng. 

Hết thời hạn tạm trú, hộ gia đình; hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú thì đại diện hộ gia đình; hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục gia hạn tạm trú; thời hạn tạm trú của mỗi lần gia hạn; tối đa không quá thời hạn còn lại của sổ tạm trú. Trường hợp sổ tạm trú hết thời hạn sử dụng mà hộ gia đình; hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú tại đó thì đại diện hộ gia đình; hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục cấp lại sổ tạm trú.

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2021, ngày Luật cư trú 2020 có hiệu lực; sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú; cho đến hết ngày 31/12/2022, tức đến năm 2023 sổ tạm trú sẽ hoàn toàn bị khai tử.

Trường hợp 2: Sau Ngày Luật Cư trú 2020 có hiệu lực

Điều 27 Luật Cư trú 2020, có hiệu lực từ 01/7/2021 quy định điều kiện đăng ký tạm trú như sau:

1. Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

2. Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần

Như vậy, Luật Cư trú 2020 không hề nhắc đến giấy xác nhận tạm trú. Bởi từ ngày 01/7/2021, việc đăng ký tạm trú của công dân; sẽ được chuyển sang quản lý bằng số hóa; thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cư trú và số định danh cá nhân. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 thời hạn tạm trú là 02 năm và có thể tiếp tục ra hạn.

Thành phần hồ sơ để đăng ký tạm trú

– Chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước/ hộ chiếu của người đăng ký tạm trú;
– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;
– Trường hợp thuê nhà, mượn nhà hoặc ở nhờ cần có sự đồng ý bằng văn bản của người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ.
– 02 Ảnh 3 x 4cm
– Giấy đăng ký kết hôn (bản sao) nếu có vợ/chồng đăng ký kèm
– Giấy khai sinh con (bảo sao) nếu có con đăng ký kèm.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)