Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc có bao gồm thời gian thử việc?

07/05/2021 | 506

HỎI:

Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc có bao gồm thời gian thử việc?

TRẢ LỜI:

Bộ luật Lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1995 được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007 và Bộ luật Lao động năm 2012 (thay thế Bộ luật Lao động năm 1994, sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2013. Do đó, quan hệ lao động phát sinh tại thời điểm nào thì áp dụng quy định pháp luật lao động tại thời điểm đó.

Theo quy định tại Mục I Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động thì hợp đồng lao động ký kết bằng văn bản, theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì:

– Trường hợp hợp đồng lao động chấm dứt trước ngày 15/12/2018 mà người sử dụng lao động chưa tính trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động thì thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được xác định theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành tại thời điểm hợp đồng lao động chấm dứt.

– Trường hợp hợp đồng lao động có hiệu lực trước ngày Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu lực thi hành mà hợp đồng lao động có thỏa thuận thời gian thử việc thì thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm bao gồm cả thời gian thử việc trong hợp đồng lao động.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)