Sẽ sửa 06 Nghị định về xây dựng, kiến trúc, kinh doanh bất động sản

25/11/2021 | 94

Hàng loạt Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, kiến trúc, kinh doanh bất động sản,… dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

Đây là nội dung tại Quyết định 1963/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022.

Sẽ sửa đổi 06 Nghị định về xây dựng, kiến trúc, kinh doanh bất động sản (Ảnh minh họa)

Cụ thể, để thực hiện Phương án được phê duyệt nêu trên, dự kiến sẽ sửa đổi một số quy định sau đây:

– Sửa đổi, bổ sung Điều 13, Điều 14, Điều 36, Điều 37, Điều 76, Điều 77, Điều 80, Điều 87, Điều 90 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

– Sửa đổi, bổ sung Điều 25, Điều 27, Điều 28 Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

– Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

– Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

– Sửa đổi, bổ sung Điều 12, Điều 13; bỏ nội dung quy định “phải có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng” tại khoản 1 Điều 3, Điều 4  Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

– Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4, khoản 1 Điều 9 Nghị định 11/2013/NĐ-CP quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)