Sau thực hiện cải cách năm 2024, tiền lương tiếp tục tăng [Đề xuất]

16/10/2023 | 147

Sau thực hiện cải cách 2024, tiền lương sẽ tiếp tục tăng

Thực tế, thì thông tin này được Bộ Nội vụ đề xuất sau năm 2024 trong báo cáo đến Quốc hội trước kỳ họp thứ 6. Đề xuất tiếp tục tăng lương để bù trượt giá đồng thời góp phần cải thiện lương cán bộ, công, viên chức theo mức tăng trưởng kinh tế.

Cũng trong báo cáo, Bộ đề xuất lộ trình cải cách tiền lương từ 1/7/2024 với 6 nội dung gồm:

1 – Xây dựng 5 bảng lương mới;

2 – Chế độ phụ cấp;

3 – Chế độ tiền thưởng;

4 – Chế độ nâng bậc lương;

5 – Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương;

6 – Quản lý tiền lương và thu nhập.

Đáng chú ý là đề xuất sau năm 2024, lương tiếp tục tăng đến khi mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn lương thấp nhất vùng I (vùng cao nhất về mức lương tối thiểu).

Hiện nay, mức lương tối thiểu áp dụng theo Nghị định 38/2022, và mức ở vùng 1 là 4,68 triệu đồng/tháng.

Như vậy, sau năm 2024, lương tiếp tục tăng là đề xuất của Bộ Nội vụ. Theo đó, mức lương được đề xuất sẽ tiếp tục tăng khi đến khi mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức bằng hoặc cao hơn lương thấp nhất vùng I.

Bên cạnh đó, cũng có một số nội dung đề xuất đáng chú ý khi thực hiện cải cách tiền lương như sau.

Nhà giáo ở trường công lập sẽ được xây dựng chế độ phụ cấp riêng

Cũng trong nội dung báo cáo thì hiện nay  giáo viên mầm non, tiểu học, được hưởng lương và phụ cấp theo địa bàn hoặc công việc đảm nhiệm; phụ cấp ưu đãi nhà giáo, thâm niên nghề (dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội).

Nhà giáo ở nơi điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng thêm các phụ cấp thu hút, ưu đãi theo nghề, công tác lâu năm vùng đặc biệt khó khăn; trợ cấp, phụ cấp lưu động, phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số.

Tuy được hưởng nhiều phụ cấp ưu đãi, đặc thù để có tổng thu nhập cao nhưng đời sống của giáo viên mầm non, tiểu học còn nhiều khó khăn.

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tư pháp và Tài chính được Thủ tướng giao nhiệm vụ về đề xuất xây dựng Nghị định về chế độ phụ cấp nhà giáo đang giảng dạy trong trường công lập.

Sẽ có chính sách lương theo từng lĩnh vực sự nghiệp công

Kết luận sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 Trung ương về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công đầu tháng 10, Bộ Chính trị đã nêu yêu cầu có chính sách tiền lương phù hợp với đặc thù từng ngành, lĩnh vực sự nghiệp công lập và thu hút nhân tài vào khu vực này.

Việc xây dựng chính sách tiền lương phù hợp với từng ngành, lĩnh vực sự nghiệp nhằm thực hiện Nghị quyết 19 từ năm 2017.

Theo Nghị quyết này, các đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại theo mức độ tự chủ tài chính. Theo đó, đơn vị tự chủ tài chính được trả lương theo kết quả hoạt động.

Đơn vị đảm bảo một phần chi thường xuyên được trả lương theo ngạch, bậc, chức vụ, phụ cấp. Ngoài ra, phần thu tăng thêm được lập quỹ bổ sung thu nhập.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)