Mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại NHNN từ 03/4/2023

06/04/2023 | 193

Ngày 31/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 577/QĐ-NHNN về mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại NHNN từ 03/4/2023

Theo đó, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

– Đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Kho bạc Nhà nước: 0,5%/năm.

– Đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước: 0%/năm.

Quyết định 577/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 03/4/2023 và thay thế Quyết định số 1350/QĐ-NHNN ngày 24/8/2021.

Điều chỉnh một số mức lãi suất điều hành khác từ ngày 03/4/2023

– Quyết định 574/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, lãi suất tái cấp vốn là 5,5%/năm. (Theo Quyết định 313/QĐ-NHNN ngày 14/3/2023 là 6%/năm)

– Quyết định 575/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi của tổ chức (trừ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại Thông tư 07/2014/TT- NHNN như sau:

+ Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm (Theo Quyết định 1812/QĐ-NHNN năm 2022 là 6% năm);

+ Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5%/năm (Theo Quyết định 1812/QĐ-NHNN năm 2022 là 6% năm);

Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 6,0%/năm (Theo Quyết định 1812/QĐ-NHNN năm 2022 là 6,5% năm)

– Quyết định 576/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023 quy định mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN như sau:

+Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 4,5%/năm.

(Theo Quyết định 314/QĐ-NHNN năm 2023 là 5%/năm)

+ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,5%/năm.

(Theo Quyết định 314/QĐ-NHNN năm 2023 là 6%/năm)

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)