Một số lưu ý khi trả lương, thưởng cho người lao động

29/11/2021 | 104

Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Khi trả lương, thưởng cho người lao động, cần thực hiện theo những quy định của Bộ Luật lao động 2019, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021 , trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

* Công ty có bắt buộc trả lương qua ngân hàng cho nhân viên không?

Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

Tại Khoản 2 Điều 96 BLLĐ 2019 quy định:

“2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.”

Như vậy, theo quy định của BLLĐ 2019 thì công ty có thể trả lương bằng tiền mặt và không bắt buộc công ty phải trả lương qua tài khoản ngân hàng cho nhân viên.

* Trả lương qua Ngân hàng, công ty phải trả phí mở tài khoản

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 96 BLLĐ 2019 thì trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Quy định hiện hành tại Khoản 2 Điều 94 BLLĐ 2012 quy định lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.

* NLĐ được ủy quyền cho khác nhận lương

Tại Điều 94 BLLĐ 2019 quy định: Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Nội dung này không được quy định trong BLLĐ 2012. Việc cho phép người lao động ủy quyền cho người khác nhận lương được cho là hợp lý, nhất là khi người lao động bị ốm đau, tai nạn không thể trực tiếp nhận lương,…

Bên cạnh đó người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động. Không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của các đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

* Khi trả lương phải gửi ban sao kê cho NLĐ

Tại khoản 3 Điều 95 BLLĐ 2019 quy định: Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Quy định mới này nhằm đảm bảo tính minh bạch khi trả lương cho NLD, nhưng đồng thời thêm một phần việc cho bộ phận Nhân sự – Kế toán của doanh nghiệp khi đến mỗi kỳ trả lương.

Lưu ý tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài thì có thể bằng ngoại tệ.

* Có thể lựa chọn hình thức thưởng cho NLĐ bằng hiện vật hoặc hình thức khác

Tại Khoản 1 Điều 104 BLLĐ 2019 quy định Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 103 BLLĐ 2012 quy định tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Như vậy, Bộ luật 2019 đã mở rộng khái niệm “thưởng”, không chỉ bằng tiền mà bằng tài sản, hiện vật, các hình thức khác như chuyến du lịch, phiếu mua hàng… Điều này là phù hợp với thực tế tại các doanh nghiệp hiện nay.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)