Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 12/2023

01/12/2023 | 5190

     1. Thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí

     Kể từ ngày 3/12/2023, Nghị định 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ sẽ có hiệu lực. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

     Theo đó, Nghị định 75 bổ sung thêm đối tượng được ngân sách nhà nước cấp BHYT miễn phí là người dân tại các xã an toàn khu; vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ hiện đang thường trú tại đây đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cư trú.

     Đồng thời, theo khoản 5, Điều 1 Nghị định 75 sẽ có thêm 2 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh gồm: Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.

     2. Người bị bạo lực gia đình sẽ được hỗ trợ tiền từ ngày 25/12/2023

     Nghị định 76/2023/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.

     Một trong những nội dung đáng chú ý là tại Điều 38, Nghị định 76 đã quy định mức chi hỗ trợ cho người bị bạo lực gia đình gồm các khoản:

     Tư vấn tâm lý, cung cấp kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình: Theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

     Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu khi thực hiện cấm tiếp xúc: Mức chi như đối tượng bảo trợ xã hội.

     Thanh toán chi phí khám chữa bệnh nếu người bị bạo lực gia đình bị tổn hại sức khỏe được chăm sóc, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

     3. Các Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm áp dụng với ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức.

     Để tiến tới sẽ cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024, các Bộ đồng thời ban hành các Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm áp dụng với ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ mình.

     Trong tháng 12/2023 này, các văn bản về vị trí việc làm công chức, viên chức sẽ có hiệu lực gồm:

     + Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT: Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT: Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập, có hiệu lực từ ngày 16/12/2023.

     + Thông tư 19/2023/TT-BYT: Hướng dẫn về vụ trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Y tế,, có hiệu lực từ ngày 16/12/2023.

     + Thông tư 01/2023/TT-TTCP: Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra, có hiệu lực từ ngày 18/12/2023.

     +  Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH:  hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. , có hiệu lực từ ngày 05/12/2023.

     + Thông tư 10/2023/TT-BXD: hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành; Thông tư 11/2023/TT-BXD: Hướng dẫn vị trí việc làm Công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 05/12/2023.

     4. Tăng mức trợ cấp hằng tháng cho quân nhân xuất ngũ

     Thông tư 82/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng sẽ có hiệu lực từ ngày 19/12/2023 quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

     Theo đó, tại khoản 1, Điều 3 Thông tư này đã điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 với các đối tượng ở trên theo công thức:

     Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 7/2023 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 x 1,125

     Theo đó, mức trợ cấp hằng tháng của quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc như sau:

     Từ đủ 15 năm – dưới 16 năm: 2,285 triệu đồng/tháng

     Từ đủ 16 năm – dưới 17 năm: 2,288 triệu đồng/tháng

     Từ đủ 17 năm – dưới 18 năm: 2,494 triệu đồng/tháng

     Từ đủ 18 năm – dưới 19 năm: 2,598 triệu đồng/tháng

     Từ đủ 19 năm – dưới 20 năm: 2,7 triệu đồng/tháng

     Mặc dù Thông tư này có hiệu lực từ 19/12/2023 nhưng các quy định được thực hiện từ ngày 1/7/2023.

     5. Tăng lương cho viên chức hỗ trợ dạy người khuyết tật

     Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 21/2023/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 16/12/2023.

     Theo đó, viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật sẽ được hưởng lương như viên chức loại A0, có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89 theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp Nhà nước.

     Do đó, viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật sẽ có mức lương dao động từ 3,78 triệu đồng/tháng đến cao nhất là 8,802 triệu đồng/tháng.

     Trong khi đó, theo quy định cũ, đối tượng này chỉ được hưởng lương của viên chức loại B, có hệ số lương từ 1,86 – 4,06 tương ứng với mức lương là từ 3,348 triệu đồng/tháng – 7,308 triệu đồng/tháng.

     6. Yêu cầu mới về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình

     Thông tư 09/2023 của Bộ Xây dựng quy định Ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình sẽ có hiệu lực từ 1/12/2023.

     Theo đó, một số quy định mới liên quan đến phòng cháy chữa cháy tại Quy chuẩn này cần lưu ý gồm:

     Tại mỗi tầng phải bố trí ít nhất một họng khô để cấp nước chữa cháy cho tầng đó nếu không thể bảo đảm yêu cầu về chiều rộng khe hở giữa các bản thang và giữa các lan can tay vịn của bản thang.

     Nhà và công trình không cần phải trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà nếu thuộc phạm vi phục vụ của các nguồn cấp nước chữa cháy ngoài nhà gồm bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo và các nguồn nước tương tự khác…

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)