Hà Nội: Chế độ đãi ngộ, hỗ trợ Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Thủ đô

23/12/2022 | 214

HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Quy định chế độ đãi ngộ, hỗ trợ Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân và Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội.

Hỗ trợ Nghệ sĩ nhân dân 20 triệu đồng/người, Nghệ sĩ ưu tú 15 triệu đồng/người

Theo đó, thành phố Hà Nội quy định hỗ trợ một lần đối với nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú (do Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú thành phố Hà Nội đề xuất và được Chủ tịch nước phong tặng), mức hỗ trợ đối với Nghệ sĩ nhân dân là 20 triệu đồng/người, với Nghệ sĩ ưu tú là 15 triệu đồng/người. 

HĐND thành phố cũng quỵ định chế độ đãi ngộ, hỗ trợ Nghệ nhân, Câu lạc bộ tiêu biểu và người kế cận nắm giữ di sản tham gia thực hành góp phần bảo vệ, phát huy giá trị trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội. 

Đối tượng áp dụng là Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú (tính từ lần phong tặng thứ nhất năm 2015 và các lần phong tặng tiếp theo) hiện còn sống và thực hiện các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; các Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội.

Theo đó, hỗ trợ một lần đối với Nghệ nhân Nhân dân là 40 triệu đồng/người, với Nghệ nhân Ưu tú là 30 triệu đồng/người.

Đối với Câu lạc bộ tiêu biểu, hỗ trợ lần đầu khi câu lạc bộ được thành lập để mua sắm trang thiết bị, đạo cụ là 50 triệu đồng/câu lạc bộ; hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho các Câu lạc bộ tiêu biểu hoạt động thường xuyên, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn đạt hiệu quả là 20 triệu đồng/câu lạc bộ/năm.

Chế độ hỗ trợ đối với nghệ nhân, người kế cận nắm giữ di sản tham gia thực hành, tập luyện, trình diễn phục vụ quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể theo chương trình, kế hoạch của cấp có thẩm quyền tổ chức gồm bồi dưỡng tập luyện 80 nghìn đồng/người/buổi; bồi dưỡng biểu diễn 200 nghìn đồng/người/buổi.

Đối với Nghệ nhân truyền dạy và người tham gia thực hành theo chương trình, kế hoạch của cấp có thẩm quyền tổ chức, quy định được bồi dưỡng Nghệ nhân Nhân dân truyền dạy 500 nghìn đồng/người/buổi, bồi dưỡng Nghệ nhân Ưu tú truyền dạy 300 nghìn đồng/người/buổi.

Nguồn kinh phí thực hiện các khoản chi chế độ đãi ngộ, hỗ trợ Nghệ nhân, Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội do ngân sách thành phố đảm bảo.

HĐND thành phố giao UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Hà Nội hiện nay có 28 Nghệ sĩ Nhân dân, 170 Nghệ sĩ Ưu tú. Dự kiến hết năm 2022, thành phố Hà Nội sẽ có thêm các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú được công nhận./.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.

• Tư vấn Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)