Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú

30/08/2021 | 785

Cơ sở lưu trú du lịch là nơi cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch.

Trong đó có 07 loại hình cơ sở lưu trú du dịch, tương ứng với các tiêu chuẩn và điều kiện khác nhau, cụ thể:

1. Khách sạn: cơ sở lưu trú du lịch bảo đảm chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch.

2. Biệt thự du lịch: biệt thự có trang thiết bị, tiện nghi cho khách du lịch thuê và có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú.

3. Căn hộ du lịch: căn hộ có trang thiết bị, dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch. Khách có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú. 

 4. Tàu thủy lưu trú du lịch: phương tiện vận tải thủy có phòng ngủ phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch. 

 5. Nhà nghỉ du lịch: cơ sở lưu trú có trang thiết bị, tiện nghi cần thiết phục vụ khách du lịch. 

 6. Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê: nhà ở có khu vực được bố trí trang thiết bị, tiện nghi cho khách du lịch thuê lưu trú; khách cùng sinh hoạt với gia đình chủ nhà. 

7. Bãi cắm trại du lịch: Khu vực được quy hoạch ở nơi có cảnh quan thiên nhiên đẹp, có kết cấu hạ tầng, có cơ sở vật chất và dịch vụ cần thiết phục vụ khách cắm trại. 

Để kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch thì cơ sở kinh doanh (có thể là doanh nghiệp / hộ kinh doanh) phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật: có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu đăng ký dưới hình thức hộ kinh doanh.

– Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định.

Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú

Điều kiện về bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú

Điều kiện về an toàn thực phẩm đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú

– Đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch (tương ứng với từng loại hình cơ sở lưu trú du lịch)

Trước khi đi vào hoạt động chậm nhất 15 ngày, cơ sở lưu trú du lịch có trách nhiệm gửi Thông báo bằng văn bản tới Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có cơ sở lưu trú du lịch.

Thông báo cơ sở lưu trú du lịch nội dung sau:

– Tên, loại hình, quy mô cơ sở lưu trú du lịch;

– Địa chỉ cơ sở lưu trú du lịch, thông tin về người đại diện theo pháp luật;

– Cam kết đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc công tác kiểm tra, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải gửi thông báo bằng văn bản về kết quả kiểm tra đến cơ sở lưu trú du lịch.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)