Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú

30/08/2021 | 572

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự được cấp cho Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch khi Doanh nghiệp có đủ các điều kiện sau đây:

– Doanh nghiệp được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Doanh nghiệp có người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định, cụ thể:

Người chịu trách nhiệm an ninh trật tự của doanh nghiệp là người Việt Nam, thì không thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử;

+ Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án;

+ Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Người chịu trách nhiệm an ninh trật tự của doanh nghiệp là người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài hoặc người nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

– Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

– Doanh nghiệp phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Nội dung của phương án bảo đảm an ninh, trật tự gồm có:

+ Xác định khu vực, địa bàn, mục tiêu cụ thể cần phải tăng cường để bảo đảm an ninh, trật tự;

+ Biện pháp thực hiện;

+ Lực lượng phục vụ thường xuyên;

+ Phương tiện phục vụ;

+ Biện pháp tổ chức, chỉ đạo;

+ Biện pháp phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương mà cơ sở kinh doanh hoạt động;

+ Tình huống giả định khi có vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra; công tác huy động lực lượng, phương tiện; biện pháp xử lý.

Sau khi hoàn thiện Phương án bảo đảm an ninh, trật tự thì Doanh nghiệp có trách nhiệm phổ biến nội dung phương án đến từng nhân viên làm việc trong doanh nghiệp biết; đồng thời phải sao gửi phương án này cho các cơ quan chức năng ở địa phương có liên quan đã được ghi tên trong Phương án để chủ động phối hợp thực hiện.

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự như sau:

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP).

2. Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

– Trường hợp trong các văn bản quy định đã nêu ở trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

3. Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa, gồm:

– Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

– Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV nhưng thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

4. Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh  kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:

– Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội).

– Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;

– Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Nơi nộp hồ sơ:

– Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an (nếu cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú được xếp hạng từ 05 sao trở lên).

Trường hợp kinh doanh nghiều ngành nghề khác nhau trong đó có kinh doanh dịch vụ lưu trú và thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự của nhiều cấp công an thì nộp cho cơ quan Công an có thẩm quyền cao nhất.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)