Điểm mới trong tiêu chuẩn trình độ công chức ngạch kế toán từ ngày 18/7/2022

20/07/2022 | 446

1. Tiêu chuẩn trình độ kế toán cao cấp

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

– Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC, đã bỏ trình độ cử nhân chính trị)

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC, bằng cao cấp lý luận chính trị có thể thay chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức; không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học mà thay vào đó yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng ngoại ngữ).

2. Tiêu chuẩn trình độ kế toán chính

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC, bằng cao cấp lý luận chính trị có thể thay chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức; không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học mà thay vào đó yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng ngoại ngữ)

3. Tiêu chuẩn trình độ kế toán viên

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; 

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC, không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học mà thay vào đó yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng ngoại ngữ)

4. Tiêu chuẩn trình độ kế toán trung cấp

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC, không còn quy định chứng chỉ tin học thay vào đó yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ)

Thông tư 29/2022/TT-BTC có hiệu lực ngày 18/7/2022 thay thế Thông tư 77/2019/TT-BTC.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)