Cơ cấu thu nhập của cán bộ công viên chức từ 01/7 năm tới [Dự kiến]

16/10/2023 | 152

Cơ cấu thu nhập của cán bộ công viên chức từ 01/7/2024

01/7/2024 được cho là thời điểm sẽ áp dụng chính sách tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW.

Đối với cán bộ, công viên chức sẽ được áp dụng 2 bảng lương:

– Bảng lương chức vụ: Được áp dụng với người giữ chức vụ lãnh đạo từ Trung ương đến cấp xã

– Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ: Áp dụng chung với người không giữ chức danh lãnh đạo

Theo cơ cấu thu nhập của cán bộ, công viên chức bao gồm:

– Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương)

– Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

– Bổ sung tiền thưởng, và quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Trong đó,

* Lương cơ bản:

Bảng lương sẽ được thực hiện theo vị trí việc làm và không thấp hơn so với hiện hành.

* Các loại phụ cấp

Nghị quyết 27 thì cán bộ công viên chức khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ được hưởng hương và 7  khoản phụ cấp tùy theo vị trí việc làm:

– Phụ cấp kiêm nhiệm

– Phụ cấp thâm niên vượt khung

– Phụ cấp khu vực

– Phụ cấp trách nhiệm công việc

– Phụ cấp lưu động

– Phụ cấp theo nghề

– Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

Như vậy, cơ cấu tiền lương mới sẽ được bổ sung thêm khoản tiền thưởng chiếm 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm các khoản phụ cấp.

Quy định mới đã bãi bỏ một số khoản phụ cấp so với hiện hành.

* Đối với tiền thưởng:

Doanh nghiệp và tổ chức đại diện người lao động thương lượng, thoả thuận về tiền lương, tiền thưởng, các chế độ khuyến khích khác trong thoả ước lao động tập thể hoặc

Đối với doanh nghiệp Nhà nước, Nhà nước quy định nguyên tắc chung để xác định tiền lương và tiền thưởng gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, hướng đến bảo đảm mặt bằng tiền lương trên thị trường.

Lộ trình tiền lương đối với cán bộ công chức đến 2030

Theo lộ trình đưa ra tại Nghị quyết 27 thì năm 2021 sẽ thực hiệ cải cách tiền lương. Tuy nhiên do dịch Covid và những khó khăn do dịch bệnh này mang lại lộ trình cải cách đã bị hoãn lại đến 3 năm và dự kiến nếu không có gì thay đổi sẽ thực hiện từ 01/7/2024.

Căn cứ theo lộ trình tại Nghị quyết 27 thì khi áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.

– Tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

– Bên cạnh đó sẽ định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Sau đó, đến năm 2025 tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Và đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Về việc xác định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới, nội dung Nghị quyết 27 có nêu rõ:

Sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ có yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp thì:

– Sẽ thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ)

– Không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

Bên cạnh đó, xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

Ngoài ra, mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

Đồng thời, hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)