Cán bộ, công chức có thể được bảo lưu lương đặc thù

14/11/2023 | 121

Theo Nghị quyết số 01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế chính sách khoán chi hoặc đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù khi thực hiện cải cách tiền lương:

– Phải áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất;

– Đồng thời bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù.

Vì vậy, khi cải cách tiền lương, các đối tượng nêu trên vẫn phải thực hiện chuyển xếp vào lương mới. Do đó, khi bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù thì thời điểm 1/7/2024, tiền lương mới, kể cả phụ cấp của những cán bộ, công chức này có thể thấp hơn so với trước khi cải cách tiền lương.

Tuy nhiên, trong những nguyên tắc khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đó là “chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng”.

Do vậy, Chính phủ đưa phương án, nếu lương cơ bản cộng phụ cấp mới thấp hơn so với tiền lương hiện hưởng (bao gồm cả tiền lương tăng thêm) trước cải cách tiền lương thì các đối tượng này sẽ được hưởng lương bảo lưu chênh lệch.

Khi thực hiện điều chỉnh tăng tiền lương mới hàng năm thì mức bảo lưu chênh lệch này sẽ giảm tương ứng.

Theo đó, hơn 130.000 cán bộ, công chức tại 36 cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập lương đặc thù có thể hưởng mức lương và phụ cấp mới thấp hơn trước khi cải cách dự kiến sẽ được bảo lưu mức hiện hành khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024.

Quy định việc được hưởng bảo lưu chênh lệch này phù hợp với tinh thần cũng như yêu cầu của Nghị quyết số 27, bảo đảm công bằng giữa các đối tượng về mức hưởng lương trước và sau khi cải cách tiền lương.

Ngoài ra, để xử lý bất hợp lý đối với các trường hợp được tuyển dụng mới ở những cơ quan, đơn vị hưởng lương đặc thù sau khi cải cách tiền lương, Chính phủ đề nghị các đối tượng này khi xếp theo lương mới cũng được áp dụng mức chênh lệch tương ứng với những người đã tuyển dụng trước khi cải cách tiền lương.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)