Bộ Y tế bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong cấp phép cho công ty nước ngoài hoạt động về dược, vaccine

13/12/2021 | 238

Theo Bộ Y tế, các thủ tục hành chính này bãi bỏ do không còn được quy định tại Luật dược năm 2016 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký quyết định số 5679/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Zalo

Theo đó, tại quyết định này, Bộ Y tế công bố kèm theo 4 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm gồm: Cấp giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam;

Cấp lại giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam;

Cấp giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về vaccine, sinh phẩm y tế tại Việt Nam;

Cấp lại giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về vaccine, sinh phẩm y tế tại Việt Nam;

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính: Luật dược năm 2016; Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Theo Bộ Y tế, các thủ tục hành chính trên không còn được quy định tại Luật dược năm 2016 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)