Bãi bỏ toàn bộ 13 Nghị định từ ngày 15/12/2021

10/12/2021 | 250

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 110/2021/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 13 Nghị định của Chính phủ, bao gồm:

– Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp.

– Nghị định 06/2001/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/CP quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp.

– Nghị định 54/2000/NĐ-CP về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp.

– Nghị định 60/2000/NĐ-CP quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

– Nghị định 61/2000/NĐ-CP quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo.

– Nghị định 72/2000/NĐ-CP về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

– Nghị định 52/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

– Nghị định 53/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú, quản chế.

– Nghị định 54/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất.

– Nghị định 42/2003/NĐ-CP về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

– Nghị định 140/2006/NĐ-CP quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển.

– Nghị định 10/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội.

– Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi.

Nghị định 110/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2021.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)