8 khoản phí, lệ phí được giảm khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến hết năm 2025

19/10/2023 | 107

1. Giảm 10% lệ phí làm hộ chiếu trực tuyến từ ngày 01/01/2024

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 63 quy định từ ngày 01/01/2024 – hết ngày 31/12/2025, công dân Việt Nam khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến sẽ áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC.

Đơn vị: đồng/lần

Trường hợpTừ 01/01/2024 – hết 31/12/2025Từ 01/01/2026
Cấp mới180.000200.000
Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất360.000400.000

Từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC.

2. Giảm mức thu phí cấp, đổi giấy phép lái xe từ 01/12/2023

Điều 8 Thông tư 63 Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 37/2023/TT-BTC quy định mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 37.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến từ ngày 01/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Thông tư 37, tức là 135.000 đồng/lần cấp.

3. Giảm 50% phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin

Theo đó tại Điều 7 Thông tư 63 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Thông tư số 48/2022/TT-BTC về mức thu phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin

Kể từ ngày 01/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại Mục I Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ban hành kèm theo Thông tư 48.

Mức phí khai thác thông tin công dân

Mức phí xác thực, khai thác thông tin công dân tại Thông tư 48.

Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại Thông tư 48/2022.

Nhiều khoản phí, lệ phí giảm đến hết năm 2025 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

4. Giảm 20% lệ phí nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Nội dung này quy định tại Điều 6 Thông tư 63 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 38/2022/TT-BTC. Theo đó, trường hợp tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo hình thức trực tuyến:

Áp dụng mức thu lệ phí bằng 80% (tám mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Thông tư 38/2022 kể từ ngày 01/01/2024 – hết ngày 31/12/2025.

Và từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí cũ tại Thông tư 38.

5. Giảm 10 % lệ phí nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh, cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến (trừ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN):

a) Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định…

Đây là nội dung tại Điều 4 Thông tư 63 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 287/2016/TT-BTC.

Từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này.

6. giảm 50% lệ phí nộp hồ sơ yêu cầu thực hiện dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Theo Điều 3 Thông tư 63 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 263/2016/TT-BTC

Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263 với trường hợp tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo hình thức trực tuyến gồm:

– Nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;

– Cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

– Duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;

– Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp)

Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí cũ.

7. Giảm 10% lệ phí nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Theo Điều 1 Thông tư 63 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 148/2016/TT-BTC, trường hợp tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo hình thức trực tuyến thì áp dụng mức thu phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời gian thực hiện từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025. Từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 148.

8. Giảm 10% lệ phí nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Theo đó, trong trường hợp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo hình thức trực tuyến từ ngày 01/ 01/2024 – hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại điểm a Mục 1 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 245 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định cũ.

Nội dung này được nêu tại Điều 2 Thông tư 63 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 245/2016/TT-BTC.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)