28/08/2023 | 125

Các trường hợp sinh viên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trọ

1. Hợp đồng thuê nhà trọ là một loại hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy theo quy định trên, hợp đồng thuê nhà trọ được xem là một loại hợp đồng thuê tài sản và được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

(Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015)

2. Các trường hợp sinh viên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trọ

Trong hợp đồng thuê nhà trọ, sinh viên là bên thuê nhà ở và chủ nhà trọ là bên cho thuê nhà ở theo quy định tại Luật Nhà ở 2014

Theo đó, sinh viên (bên thuê nhà ở) có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở khi chủ nhà trọ (bên cho thuê nhà ở) có một trong các hành vi sau đây:

– Không sửa chữa nhà ở khi có hư hỏng nặng;

– Tăng giá thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận;

– Khi quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

Lưu ý: Khi đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà trọ, sinh viên phải thông báo cho bên kia (chủ nhà trọ) biết trước ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; nếu vi phạm quy định tại khoản này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

(Khoản 3, 4 Điều 132 Luật Nhà ở 2014)

Đồng thời theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014, trong các loại bất động sản đưa vào kinh doanh thì nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh trong Luật này.

Do đó, sinh viên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trọ với chủ nhà trọ cũng phải áp dụng theo các quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Cụ thể, bên thuê (sinh viên) có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng khi bên cho thuê (chủ nhà trọ) có một trong các hành vi sau đây:

– Không sửa chữa nhà, công trình xây dựng khi nhà, công trình xây dựng không bảo đảm an toàn để sử dụng hoặc gây thiệt hại cho bên thuê;

– Tăng giá thuê nhà, công trình xây dựng bất hợp lý;

– Quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

Lưu ý rằng, khi đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng thì sinh viên phải báo cho bên kia (chủ nhà trọ) biết trước 01 tháng nếu không có thỏa thuận khác.

(Khoản 2, 3 Điều 30 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

3. Giá thuê nhà trọ được quy định như thế nào?

Theo quy định, giá thuê và hình thức trả tiền thuê nhà theo định kỳ hoặc trả một lần sẽ do sinh viên và chủ nhà trọ thỏa thuận; trường hợp Nhà nước có quy định về giá thuê nhà trọ thì các bên phải thực hiện theo quy định đó

Trong trường hợp chưa hết hạn hợp đồng thuê nhà trọ mà chủ nhà trọ thực hiện cải tạo nhà ở và được sinh viên thuê nhà trọ đó đồng ý thì chủ nhà trọ được quyền điều chỉnh giá thuê nhà ở.

Giá thuê nhà trọ mới do các bên thỏa thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì chủ nhà trọ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho sinh viên theo quy định của pháp luật.

(Khoản 1, 2 Điều 129 Luật Nhà ở 2014)

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)