logo

3 trường hợp hủy khoanh nợ, hủy xóa nợ tiền chậm nộp thuế

26/07/2020
Lượt xem: 150

333

Theo Nghị quyết 94 năm 2019 vừa được Bộ Tài chính quy định chi tiết tại Thông tư 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020, một trong những trường hợp hủy khoanh nợ tiền thuế, hủy xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là người nộp thuế đã được khoanh nợ, xóa nợ nhưng cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý thuế phát hiện việc khoanh nợ, xóa nợ không đúng theo quy định.

Không chỉ vậy, người nộp thuế đã được khoanh nợ, xóa nợ mà quay lại sản xuất, kinh doanh; cá nhân, cá nhân kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình, chủ hộ gia đình, chủ doanh nghiệp tư nhân… được khoanh nợ, xóa nợ thành lập doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh mới cũng được hủy khoanh nợ, xóa nợ tiền chậm nộp thuế nhưng trừ một trong hai trường hợp sau:

– Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

– Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng chưa được thanh toán.

Về hồ sơ hủy khoanh nợ tiền thuế, hủy xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, người nộp thuế bắt buộc phải có Quyết định khoanh nợ hoặc Quyết định xóa nợ đã ban hành.

Ngoài ra, tùy vào từng trường hợp cụ thể được hủy khoanh nợ tiền thuế, hủy xóa nợ mà cần thêm các tài liệu, giấy tờ khác theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/11/2019 và được tổ chức thực hiện trong 03 năm kể từ ngày 26/11/2019.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, thuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số Hotline: 0987 860 038
Email: hoangtham.ltk@gmail.com

 

Bài viết liên quan
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Tư vấn lợi thế
Quốc lộ 39a, km 17+500, thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Điều kiện và thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình: 1. Điều kiện chung: - Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao...
Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng Tổ chức muốn tham gia vào lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đáp ứng 02 điều kiện sau đây: Thứ nhất, có đủ điều kiện năng lực hoạt động quản lý chi phí đầu tư...
MỘT SỐ BIỂU MẪU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG   XÂY DỰNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI     Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Đối với nhà thầu là tổ chức) Văn bản số:               , ngày              tháng              năm Kính gửi: Cơ quan chuyên môn...
Điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài Điều kiện để nhà thầu nước ngoài được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng như sau: - Nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau: + Đã có quyết...
03 trường hợp được sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Theo đó, việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp...
NGHỊ ĐỊNH 47/2021/NĐ-CP NGÀY 1/4/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Điều 34. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp. 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 2. Nghị định này thay thế và bãi bỏ các văn bản sau: a) Nghị định...
  Chat với chúng tôi trên facebook
Gọi ngay: 0987 860 038