BIỂU MẪU: Báo cáo về giao dịch bất động sản hàng tháng

27/03/2021 | 1713

Tên sàn giao dịch:             

 

BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG THÁNG

(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp,

dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới)

 

Thời điểm báo cáo: Ngày              Tháng              Năm             

TT

Nội dung Số liệu tháng báo cáo Lũy kế tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo Ghi chú
Số lượng giao dịch (căn/nền) Tổng giá trị giao dịch (Triệu đồng) Giá trung bình (Triệu đồng/m2) Số lượng giao dịch (căn/nền) Tổng giá trị giao dịch (Triệu đồng)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Tên dự án:            
1.1 Chung cư            
  Loại căn hộ

≤70m2

           
  Loại căn hộ

> 70m2

           
1.2 Nhà ở thấp tầng            
1.3 Đất nền            
2 Tên dự án:            
               
  TỔNG CỘNG        

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số ĐT:

Email:

 

Ngày              tháng              năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

(Biểu mẫu theo Phụ lục 13 của Thông tư 11/2015/TT-BXD)

 

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)