10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm từ ngày 01/9/2021

15/07/2021 | 251

Bộ Y tế ban hành Thông tư 31/2020/TT-BYT về 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm.

Ban hành kèm theo Thông tư này 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm, bao gồm:

– QCVN 4-24:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Calci cyclamut;

– QCVN 4-25:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Natri cyclamat;

– QCVN 4-26:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Calci saccharin;

– QCVN 4-27:2020/BYT – Ọuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Kali saccharin;

– QCVN 4-28:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Natri saccharin;

– QCVN 4-29:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Sucralose;

– QCVN 4-30:2020/BYT – Ọuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Alitam;

– QCVN 4-31:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm muối Aspartam-accsulfam;

– QCVN 4-32:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Siro polyglycitol;

– QCVN 4-33:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Siro sorbitol.

Thông tư 31/2020/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)