Tư vấn luật lao động

28/03/2018 | 465

LỢI THẾ tư vấn và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động như: Giải quyết tranh chấp lao động, tư vấn quản lý nhân sự,  tư vấn điều kiện, trình tự thủ tục thành lập Công đoàn trong doanh nghiệp, nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn doanh nghiệp, quan hệ giữa công đoàn và chủ doanh nghiệp.