Hướng dẫn mới về đăng ký doanh nghiệp từ 01/7/2023

21/04/2023 | 189

Ngày 18/4/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT bổ sung một số quy định hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng như sau:

Sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký hộ kinh doanh

Theo đó, các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, tập trung chủ yếu vào phần đăng ký hộ kinh doanh.

– Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh (Điều 5a)

– Mã số hộ kinh doanh (Điều 5b)

– Ghi ngành, nghề kinh doanh (Điều 5c)

– Thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh (Điều 5d)

– Cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng (Điều 5đ)

– Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (Điều 5e)

– Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (Điều 5g)

– Chuyển đổi dữ liệu, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh (Điều 5h)

– Cung cấp thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh (Điều 5i)

– Phương thức thanh toán lệ phí đăng ký kinh doanh (Điều 5k)

Thay thế các biểu mẫu sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

Các mẫu biểu quy định tại các Phụ lục từ III-1 đến III-7 và từ VI-1 đến VI-16 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT thay thế các mẫu biểu quy định tại các Phụ lục từ III-1 đến III-6 và từ VI-1 đến VI-14 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

STTDanh mụcKý hiệu
IMẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh
1Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-1
2Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-2
3Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanhPhụ lục III-3
4Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanhPhụ lục III-4
5Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhPhụ lục III-5
6Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-6
7Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh trong hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-7
IIMẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
8Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-1
9Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp hộ kinh doanhPhụ lục VI-2
10Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanhPhụ lục VI-3
11Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)Phụ lục VI-4
12Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-5
13Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Nghị định về đăng ký doanh nghiệpPhụ lục VI-6
14Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-7
15Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhPhụ lục VI-8
16Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-9
17Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-10
18Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-11
19Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-12
20Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tửPhụ lục VI-13
21Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnPhụ lục VI-14
22Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báoPhụ lục VI-15
23Thông báo về việc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không có hiệu lựcPhụ lục VI-16

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)