Từ năm học 2020-2021, không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng

01/07/2020 | 471

 Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các trường không được tập trung học sinh trước ngày 1/9 và không được tổ chức dạy học trước ngày 5/9.

thi-sinh-lam-ho-so-dang-ky-thi-tot-nghiep-thpt-1593480444808-1593517053556463824477

Đây là nội dung vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh khung thời gian kế hoạch năm học 2020 – 2021. Theo đó, năm học tới đây, cả nước sẽ thống nhất khai giảng vào ngày 5/9/2020, thời gian tập trung học sinh để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới sớm nhất là ngày 1/9/2020.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, Bộ sẽ yêu cầu các địa phương có biện pháp xử lý các trường có hoạt động dạy học trước khi khai giảng. Đối với trường tư thục, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, sửa đổi quy định hiện hành cho phù hợp hơn.

“Các trường có thể tập trung học sinh để chuẩn bị cho lễ khai giảng nhưng không được trước ngày 1/9 và không được tổ chức dạy học”, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh. “Quan điểm của Bộ là để học sinh có thêm thời gian nghỉ hè”.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo viên mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Năm học tới, Bộ sẽ tiếp tục rà soát để tinh giản nội dung dạy học, giảm tải chương trình, vì vậy, thời gian thực học cho cấp THCS, THPT sẽ được điều chỉnh còn 35 tuần (so với 37 tuần như hiện nay), qua đó tăng thời gian tổ chức các hoạt động trải nghiệm và tăng thời gian nghỉ hè cho giáo viên và học sinh.

Những năm gần đây, các địa phương thường tổ chức tựu trường vào đầu tháng 8, điều này làm ảnh hưởng tới thời gian nghỉ hè của học sinh và giáo viên. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh phải học chính khóa trong thời gian hè nên thời gian nghỉ hè chỉ còn 1,5 tháng. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương không được tựu trường trước ngày 1/9 để đảm bảo thời gian nghỉ hè cho học sinh và giáo viên.

(Theo https://vtv.vn)

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn ph
áp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn ph
áp luật sở hữu trí tuệ, thuế kế toán.
• Tư vấn ph
áp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.
Hãy liên hệ ngay cho ch
úng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số Hotline: 0987 860 038
Email: hoangtham.ltk@gmail.com