THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI HƯNG YÊN

21/04/2020 | 360

1

Điều kiện cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP

  1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP vẫn còn thời hạn.
  2. Khi thay đổi một số nội dung sau:

– Thay đổi tên cơ sở (tên công ty).

– Thay đổi tên chủ cơ sở (tên người đại diện pháp luật).

– Thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình kinh doanh dịch vụ ăn uống tại cơ sở.

Cơ sở pháp lý quy định về ATTP

– Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;

– Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành ngày 02/02/2018;

– Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2015;

– Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2013;

– Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.

 Trình tự thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận ATTP

– Bước 1: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

– Bước 2: Cơ quan quản lý (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên) tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ tại bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công tỉnh).

– Bước 3: Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, Cơ quan quản lý có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp đổi, Cơ quan quản lý phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở và nêu rõ lý do.

– Bước 4: Trả kết quả cho cơ sở tại bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công tỉnh).

Thành phần hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận ATTP

– Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận (theo mẫu M5.1: mẫu cấp đổi hưng yên)
– Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có có xác nhận của cơ sở);
– Giấy chứng nhận (Bản gốc);
– Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi trên: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (Bản sao công chứng);
– Giấy xác nhận đủ sức khoẻ, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
———————————————
Tư vấn Lợi Thế  là một công ty tư vấn Luật, đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn ph
áp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn ph
áp luật sở hữu trí tuệ, thuế kế toán.
• Tư vấn ph
áp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.
TƯ VẤN LINH HOẠT
GIẢI PHÁP TẬN TÂM là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý Khách hàng.
Hãy liên hệ ngay cho ch
úng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số Hotline: 0987 860 038
Email: hoangtham.ltk@gmail.com