Thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động khác nhau như thế nào?

12/05/2020 | 443

HỎI:

Thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động khác nhau như thế nào? (Chị Huyền – Phù Cừ)

ĐÁP:

Thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đều được hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, tuy nhiên, giữa thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động có nhiều sự khác biệt,  từ cách gọi, phân loại, chủ thể cam kết, hình thức, hiệu lực, thời hạn cũng như thủ tục thực hiện, cụ thể:

 Khái niệm 

Thoả uớc lao động tập thể Hợp đồng lao động
Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể (Khoản 1 Điều 73 Bộ luật Lao động 2012) Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động (Điều 15 Bộ luật Lao động 2012)

Phân loại

Thoả uớc lao động tập thể Hợp đồng lao động
– Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp

– Thoả ước lao động tập thể ngành

– Thỏa ước lao động tập thể khác

(Khoản 1 Điều 73 Bộ luật Lao động 2012)

– Hợp đồng lao động có thời hạn

 

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

 

– Hợp đồng thời vụ

 

(Điều 22 Bộ luật Lao động 2012)

Chủ thể tham gia ký kết

Thoả uớc lao động tập thể Hợp đồng lao động
– Đại diện tập thể người lao động

 

– Người sử dụng lao động hoặc đại diện nguời sử dụng lao động

– Cá nhân hoặc đại diện theo pháp luật của cá nhân trong truờng hợp nguời lao động từ đủ 13 đến duới 15 tuổi

 

– Người sử dụng lao động

Hình thức

Thoả uớc lao động tập thể Hợp đồng lao động
– Đối với thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp đuợc lập thành 5 bản (Khoản 2 Điều 83 Bộ luật Lao động 2012)

 

– Đối với thoả ước lao động tập thể ngành đuợc lập thành 4 bản (Khoản 2 Điều 87 Bộ luật Lao động 2012)

Thoả thuận bằng văn bản được lập thành 2 bản (Khoản 1 Điều 16 Bộ luật Lao động 2012)

Hiệu lực hợp đồng 

Thoả uớc lao động tập thể Hợp đồng lao động
Ngày có hiệu lực đuợc ghi rõ trong thoả ước; trường hợp thoả ước không ghi rõ thì thoả ước có hiệu lực từ ngày các bên ký kết (Điều 76 Bộ luật Lao động 2012) Hợp đồng có hiệu lực từ ngày các bên giao kết (Điều 25 Bộ luật Lao động 2012)

Thời hạn hợp đồng

Thoả uớc lao động tập thể Hợp đồng lao động
Thoả ước lao động tập thể có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm; đối với các doanh nghiệp lần đầu tiên ký thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp thì thoả ước duới  1 năm (Điều 85, 89 Bộ luật Lao động 2012) Tuỳ vào loại hợp đồng

Thủ tục đăng ký

Thoả uớc lao động tập thể Hợp đồng lao động
Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, người sử dụng lao động hoặc đại diện nguời sử dụng lao động gửi thoả ước đến các cơ quan sau:

 

– Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh đối với thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp

 

– Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đối với thoả ước tập thể ngành

 

(Điều 75 Bộ luật Lao động 2012)

Không quy định

 Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về những thắc mắc của bạn. TƯ VẤN LỢI THẾ xin được cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể và các vấn đề có liên quan.

Quý khách hàng có vấn đề thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số hotline: 0987.860.038 hoặc Email: hoangtham.ltk@gmail.com

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ – CHUYÊN NGHIỆP là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Lợi Thế phát triển như ngày hôm nay.

Trân trọng cảm ơn các Quý khách hàng!