Sẽ có hướng dẫn mới về đăng kí thuế

03/06/2020 | 491

 Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế với nội dung quy định chi tiết về hồ sơ, quy định thủ tục, mẫu biểu đăng ký thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

se co huong dan moi ve dang ki thue
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế quy định chi tiết về hồ sơ, quy định thủ tục, mẫu biểu đăng ký thuế. Ảnh TL.

Theo Bộ Tài chính, mặc dù Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định đầy đủ trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thuế, thay đổi thông tin, tạm ngừng kinh doanh, khôi phục sau tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế để người nộp thuế và cơ quan thuế thực hiện, nhưng sau hơn 3 năm thực hiện, các quy định tại Thông tư số 95 có một số hạn chế và vướng mắc. Do đó, cần thiết phải xây dựng thông tư thay thế Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Dự thảo thông tư được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc đơn giản, minh bạch, phù hợp với thực tiễn và tận dụng tối đa ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục về đăng ký thuế. Đồng thời, phù hợp với quản lý thuế của các nước trên thế giới đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân nước ngoài phát sinh tại Việt Nam theo hướng hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế đơn giản và thực hiện bằng phương thức điện tử.

Ngoài ra, dự thảo thông tư được xây dựng nhằm đảm bảo tính thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm cả văn bản liên quan như pháp luật về thuế, thu khác ngân sách nhà nước, hải quan, dân sự, giao dịch điện tử, đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Liên quan đến cấp mã số thuế cho địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định, cấp mã số thuế 13 số cho các địa điểm kinh doanh của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh trong trường hợp các địa điểm kinh doanh trên cùng địa bàn cấp huyện nhưng khác địa bàn cấp xã. Còn các địa điểm kinh doanh cùng địa bàn cấp xã thì không thuộc đối tượng được cấp mã số thuế 13 số mà sử dụng mã số thuế 10 số đã cấp cho người đại diện hộ kinh doanh để kê khai, nộp thuế cho địa điểm kinh doanh.

Tuy nhiên, tất cả các hộ kinh doanh này đều nộp thuế theo phương pháp khoán nên để cơ quan thuế tính thuế, thông báo thuế cho từng cửa hàng thì cần thiết phải cấp mã số thuế 13 số cho từng cửa hàng kinh doanh của hộ kinh doanh. Do đó, dự thảo thông tư đã sửa đổi quy định về cấp mã số thuế cho địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tổng cục Thuế đề xuất 2 phương án:

Một là, cấp mã số thuế 10 số cho từng địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Phương án này theo dõi được nghĩa vụ thuế của từng địa điểm kinh doanh, nhưng không có sự kết nối giữa mã số thuế của chủ hộ với mã số thuế của địa điểm kinh doanh.

Hai là, cấp mã số thuế 13 số cho từng địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đảm bảo vừa theo dõi được nghĩa vụ thuế của từng địa điểm kinh doanh vừa kết nối giữa mã số thuế của chủ hộ với mã số thuế của địa điểm kinh doanh. Qua tổng hợp lấy ý kiến lần 1 thì hầu hết các góp ý đều nghiêng về phương án 2. Do đó, hiện dự thảo được xây dựng theo phương án này.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng đã bổ sung quy định về cấp mã số thuế cho nhà thầu phụ nước ngoài có văn phòng điều hành tại Việt Nam đã được bên Việt Nam kê khai, nộp thuế thay về thuế nhà thầu, nhưng có phát sinh kê khai, nộp các loại thuế khác trực tiếp với cơ quan thuế.

Theo HQ Online

———————————————
Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn ph
áp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn ph
áp luật sở hữu trí tuệ, thuế kế toán.
• Tư vấn ph
áp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.
Hãy liên hệ ngay cho ch
úng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số Hotline: 0987 860 038
Email: hoangtham.ltk@gmail.com