MẪU Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

03/08/2021 | 464

Ảnh (4×6 cm)
Đóng dấu giáp lai của UBND
xã, phường,thị trấn
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
BẢN KHAI LÝ LỊCH
Của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:               Giới tính:              

2. Tên thường dùng:               

3. Sinh ngày:              

4. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:              

Do:               cấp ngày:               ;

5. Dân tộc:               ; Tôn giáo:               ; Quốc tịch:               ;

6. Nguyên quán:               ;

7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:                ;

8. Chỗ ở hiện nay:               ;

9. Trình độ giáo dục phổ thông:              

10. Trình độ chuyên môn:              

11. Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), ngày              

12. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có), ngày              

13. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp:              

14. Chức danh trong doanh nghiệp:              

15. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh:              

16. Số điện thoại liên hệ:              

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

(Gồm bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột)

STTHọ và tênQuan hệNăm sinhNơi đăng ký hộ khẩu thưng trú và chỗ ở hiện nayNghề nghiệp hin ti
NamNữ
      
      
      
      

III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN

1. Thời gian, nơi học tập, làm việc và nghề nghiệp, chức vụ:

2. Tiền án, tiền sự: (nếu có ghi rõ tiền án, tiền sự, tội danh, thời gian, cơ quan xử lý)

Tôi cam đoan những nội dung trong Bản khai lý lịch là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn
nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
              , ngày               tháng               năm              
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)