CẬP NHẬT Các văn bản liên quan đến việc làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

08/09/2023 | 199

. Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012

. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

. Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 về hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

. Thông tư số 35/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với tổ chức thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

. Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 15 tháng 8 năm 2017 hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

* Ngoài ra bạn cần quan tâm đến một số văn bản khác như:

. Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 04 tháng 8 năm 2005 về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

. Luật lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17/6/2009

. Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 6/5/2013 hướng dẫn khám sức khoẻ;

. Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)