Mẫu Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

30/07/2021 | 270

[tdn]
———-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: (nếu có)           
   V/v đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
—————               , ngày               tháng               năm             

Kính gửi: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an              

(ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở – ví dụ: tỉnh Cao Bằng, Thành phố Hồ Chí Minh,…)

Thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Tên doanh nghiệp: [tdn]

Địa chỉ: [tsc];

Số điện thoại cố định:              

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số:              

Do:               cấp ngày:              

Thời hạn hoạt động của doanh nghiệp: (nếu có)              

Đề nghị Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an              

(ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề:              

Lý do đề nghị cấp:              

Địa điểm kinh doanh tại:              

Người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của doanh nghiệp: (Ông/bà)               ;

Sinh ngày:               ; Quốc tịch:               ;

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:              

Do:               cấp ngày:               ;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:               ;

Chỗ ở hiện nay:               ;

Chức danh trong doanh nghiệp:               ;

Chúng tôi xét thấy doanh nghiệp của chúng tôi đã đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số: 96/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh sản xuất con dấu;

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu và nội dung các tài liệu có trong bộ hồ sơ gửi kèm theo văn bản đề nghị này.

Vậy đề nghị Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an              

(ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) giải quyết./.

 Hồ sơ gửi kèm gồm:
(thống kê tài liệu gửi kèm theo)                            
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên; đóng dấu – nếu có)

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)