Mẫu giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư công ty luật TNHH một thành viên

11/08/2021 | 431

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)              

Tên tôi là: (ghi bằng chữ in hoa) [ddpl] Ngày sinh:              

Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố)              

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:              

Chỗ ở hiện nay:              

Điện thoại:               Email:              

Tên cơ quan, tổ chức đã ký hợp đồng lao động:              

Địa chỉ cơ quan, tổ chức đã ký hợp đồng lao động:              

Số điện thoại:               Fax:                Email:              

Số hợp đồng lao động:              

Thời gian đã làm việc tại cơ quan, tổ chức:              

Đăng ký hoạt động cho công ty luật với nội dung sau đây:

1. Tên gọi dự kiến của công ty luật: (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa) [tdn]

Tên giao dịch: (nếu có)             

2. Địa chỉ trụ sở: [tsc]

Số điện thoại:               Fax:               Email:              

Website:              

3. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: [ddpl] Nam/Nữ:               Ngày sinh:              

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:              

Ngày cấp:               Nơi cấp:              

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:              

Thẻ luật sư số               do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày:              

Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố):              

4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:              

Tôi cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

                                                     (Tỉnh (thành phố)), ngày               tháng               năm             
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                
[ddpl]

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)