MẪU Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang

03/08/2021 | 280

Ảnh (Portrait)
(4×6 cm)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Socialist Republic of Vietnam
————–
BẢN KHAI NHÂN SỰ
(Individual decleration)
Dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài
(For foreigner and Vietnamese oversea holding foreign passport)

1. Họ tên (Name and surname): (Chữ in hoa (Capital letter))              

2. Ngày sinh (Date of birth):              

3. Giới tính (Sex):             

4. Nơi sinh (Place of birth):             

5. Quốc tịch (Nationality):             

6. Hộ chiếu số (Passport No):             

Loại (Kind):             

Ngày cấp (Date of issue):             

Giá trị đến (Date of expiry):             

Cơ quan cấp (Issued by):             

7. Thẻ tạm trú số/ Thẻ thường trú số/ (Temporary or permanently residence card No):              

Ngày cấp (Date of issue):             

Giá trị đến (Date of expiry):             

Cơ quan cấp (Issued by):             

Cơ quan, tổ chức bảo lãnh (Sponsoring agency/Organization):              

8. Nghề nghiệp (Profession):             

9. Nơi làm việc (Place of work):               

10. Chức danh tại cơ sở kinh doanh (Position):              

Tôi cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật./.
(I swear the above declarations are true of which).

 Làm tại (Done at):         
      Ngày (date):           
    (Ký – Signature)

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)