Lịch Pháp lý Doanh nghiệp 2024: Lịch nộp báo cáo thuế, lao động, bảo hiểm tháng 01/2024

09/01/2024 | 233

1. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 4 năm 2023

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30/01/2024.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

2. Khai, nộp thuế TNCN

– Đối với doanh nghiệp kê khai theo tháng: Khai, nộp thuế TNCN của tháng 12/2023.

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/01/2024

– Đối với doanh nghiệp kê khai theo quý: Khai, nộp thuế TNCN quý 4 năm 2023.

Thời hạn: Chậm nhất là vào ngày 31/01/2024

Căn cứ khoản 1 Điều 44 và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

3. Khai, nộp thuế giá trị gia tăng

– Đối với doanh nghiệp kê khai theo tháng: Khai, nộp thuế GTGT của tháng 12/2023.

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/01/2024

– Đối với doanh nghiệp kê khai theo quý: Khai, nộp thuế GTGT quý 4 năm 2023.

Thời hạn: Chậm nhất là vào ngày 31/01/2024

Căn cứ khoản 1 Điều 44 và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

4. Khai, nộp lệ phí môn bài năm 2024

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30/01/2024.

Căn cứ: điểm a khoản 3 Điều 8, khoản 1 Điều 10 và khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

5. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc của tháng 01/2024

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 31/01/2024.

Căn cứ: Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017

6. Trích nộp kinh phí Công đoàn của tháng 01/2024

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 31/01/2024

Căn cứ: Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP

7. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động của năm 2023

Thời hạn: Trước ngày 10/01/2024.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

8. Thông báo về tính hình biến động lao động của tháng 12/2023 (nếu có)

Thời hạn: Trước ngày 03/01/2024

Căn cứ: Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

9. Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm 2023

Thời hạn: Trước ngày 15/01/2023

Căn cứ: Khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

Theo https://thuvienphapluat.vn

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)