HAI CÂU CHUYỆN ĐÁNG SUY NGẪM VỀ TRIẾT LÝ KINH DOANH

03/04/2020 | 704

CHUYỆN THỨ NHẤT: HIỆN TƯỢNG NGỒI MÁY BAY

Quan sát những du khách khoảng 30-40 tuổi bạn sẽ thấy, những du khách ở khoang hạng nhất luôn luôn đọc sách, khoang thương gia đa số là xem tạp chí hoặc dùng laptop làm việc, khoang phổ thông chủ yếu là đọc báo, xem phim, chơi điện tử hoặc nói chuyện.
Tại sân bay, người trong các phòng chờ vip đa số sẽ đọc sách, nhưng trong các phòng chờ phổ thông đều dùng điện thoại.
 VẬY VỊ TRÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH ĐỘNG HAY HÀNH ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VỊ TRÍ?

CHUYỆN THỨ HAI: THAY ĐỔI SUY NGHĨ

Một ông chủ đến ngân hàng trên phố Wall vay 500 đồng, vay trong hai tuần. Ngân hàng cho vay nhất định phải có thế chấp, ông ta dùng chiếc xe Rolls-Royce đỗ trước cửa làm vật thế chấp.
Nhân viên ngân hàng đưa xe của ông ta vào kho xe và đưa cho ông ta vay đồng tệ. Hai tuần sau, ông ta đến ngân hàng trả tiền, tiền lãi chỉ có 15 đồng. học logistics ở đâu.
Nhân viên ngân hàng phát hiện trong tài khoản của ông ta có mấy trăm vạn, liền hỏi tại sao ông ta lại muốn vay tiền. Ông ta nói:“ Phí gửi xe hai tuần 15 đồng, ở phố Wall này không tìm đâu ra được.”
VẬY CỨ ĐỨNG Ở VỊ TRÍ CỦA MÌNH MÀ SUY NGHĨ, TÍNH TOÁN VỚI VIỆC NGHĨ TỪ VỊ TRÍ, MONG MUỐN CỦA NGƯỜI KHÁC, CỦA KHÁCH HÀNG, BÊN NÀO LỢI HƠN?