Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công  xây dựng công trình 

22/04/2021 | 429
tv

Tổ chức khi tham gia vào lĩnh vực tư vấn giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Ngoài ra, để kinh doanh dịch vụ này, tổ chức kinh doanh còn phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

Thứ nhất, có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng. 

Tổ chức tham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực thể hiện qua bảng sau:

 

Điều kiện

Phạm vi hoạt động

Hạng I

– Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Đã giám sát thi công xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Được giám sát thi công xây dựng các công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực.

Hạng II

– Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng II trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Đã giám sát thi công xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực.

Hạng III

Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng III trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực.

Thứ hai, cá nhân tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiếm định xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc thực hiện.

Xem chi tiết trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cho cá nhân tại công việc: “Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình“.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

  •  Điều 155 Luật Xây dựng 2014
  •  khoản 33, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
  •  Khoản 20, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)