Những điều cần biết về chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

20/02/2022 | 646

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là gì?

Thuật ngữ “Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu” được nhắc đến tại khoản 2 Điều 16 Luật đấu thầu 2013 khi quy định điều kiện đối với các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là một bản chứng nhận được sử dụng để chứng nhận về năng lực, về khả năng được phép trong các hoạt động đấu thầu của các cá nhân và các tổ chức trong xây dựng và các lĩnh vực có liên quan. 

Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT.

Đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Tại khoản 2 Điều 16 Luật đấu thầu 2013 và khoản 1 Điều 11 Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT, các cá nhân bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi tham gia các hoạt động được nêu tại khoản 2 Điều 16 là:

– Cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động tư vấn đấu thầu hoặc đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu; cá nhân hoạt động tư vấn độc lập về đấu thầu;

– Cá nhân thuộc ban quản lý dự án chuyên nghiệp: là các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện công tác quản lý dự án chuyên nghiệp, quản lý cùng lúc nhiều dự án hoặc các dự án kế tiếp, gối đầu, hết dự án này đến dự án khác;

– Cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách: là đơn vị được thành lập để chuyên trách thực hiện việc mua sắm tập trung và hoạt động mua sắm mang tính thường xuyên, liên tục;

– Cá nhân khác có nhu cầu.

Các cá nhân nêu trên sẽ phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi tham gia vào các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật đấu thầu 2013 bao gồm:

– Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

– Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Đối tượng không bắt buộc có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Khoản 6 Điều 11 Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT quy định các trường hợp sau không thuộc đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:

– Cá nhân thuộc ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện từng dự án cụ thể và ban quản lý dự án này sẽ giải thể sau khi kết thúc dự án;

– Cá nhân thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập tham gia vào các công việc nêu tại khoản 2 Điều 16 Luật đấu thầu 2013 theo nhiệm vụ được giao, trừ cá nhân thuộc đối tượng bắt buộc có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đã nêu trên;

– Cá nhân tham gia vào các công việc nêu tại khoản 2 Điều 16 Luật đấu thầu 2013 trong mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục;

Các đối tượng nêu trên tuy không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu nhưng khi tham gia vào hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu bao gồm các loại sau:

a) Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn;

b) Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các Điều kiện sau đây:

1. Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản;

2. Tốt nghiệp đại học trở lên;

3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng) hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phức tạp được tính tương đương gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản được tính tương đương gói thầu quy mô nhỏ;
5. Đạt kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề Đấu Thầu ở đâu, thời gian nào?

– Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức thi chứng chỉ hành nghề Đấu Thầu do Cục quản lý Đấu Thầu tổ chức

– Hiện tại kỳ thi được tổ chức tại các địa phương:

+ Hà Nội ( khoảng 1- 2 tháng/ kỳ thi)

+ Tp Hồ Chí Minh (khoảng 1 – 2 tháng/ kỳ thi)

+ Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ (khoảng 3-6 tháng/ kỳ thi)

Hồ sơ chuẩn bị thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề Đấu Thầu gồm:

  1. – Đơn đăng ký theo Mẫu số 1;
  2. – 02 ảnh màu cỡ 3×4 chụp trong thời gian 06 tháng gần nhất;
  3. – 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, lịch thi, kết quả thi;
  4. – Bản chụp CMND hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
  5. – Bản chụp bằng tốt nghiệp đại học trở lên được chứng thực;
  6. – Bản chụp chứng chỉ đấu thầu cơ bản được chứng thực;
  7. – Bản kê khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động đấu thầu theo Mẫu số 2 hoặc tài liệu chứng minh trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hoá có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng) hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ;
  8. – Bản cam kết quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu theo Mẫu số 3.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề Đấu Thầu

– Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

– Điện thoại: 0243.795.7305/0243.795.7304.

Ghi chú:

– Quý học viên ở xa có thể gửi chuyển phát nhanh hồ sơ, kinh phí nộp chuyển khoản

– Danh sách học viên đủ điều kiện thi, thời gian, địa điểm thi chính xác sẽ được đăng tải trên web của Cục

Kinh phí dự thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề Đấu Thầu: 

(1.2tr – 1.5tr)/học viên/lần dự thi (Kinh phí tham khảo theo thông báo từ các đợt thi trước)

Nội dung và thời gian thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề Đấu Thầu:

– Kỳ thi sẽ diễn ra trong 1 ngày bao gồm 2 bài thi: Bài thi trắc nghiệm (60 Phút) và Bài thi viết (180 Phút).

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)